x
LAATSTE ARTIKEL Commercieel directeur Rob Jansen schuift aan bij Business Class Lees artikel

DGB kondigt nieuwe €2,0 miljoen plaatsing groene obligaties aan

Dutch Green Business Group NV (“DGB” of “de Groep”) (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevende ontwikkelaar van grootschalige natuurprojecten en CO2-projecten voor ecosysteemherstel, kondigt de lancering aan van een nieuwe plaatsing van € 2,0 miljoen via groene obligaties.

Beleggers ontvangen een rendement van 8% per jaar en de obligaties hebben een looptijd van 4 jaar. De rente wordt per kwartaal betaald. 

DGB is projectontwikkelaar van door derden geaccrediteerde hoogwaardige grootschalige CO2- en biodiversiteitsprojecten. De opbrengst van deze groene impact obligatie zal worden geïnvesteerd in de projectenpijplijn van de Groep. DGB heeft onlangs aangekondigd dat vier van haar projecten de ontwikkelingsfase zijn ingegaan:

  • Het DGB bebossingsproject in Kameroen, waarvoor DGB het recht heeft om 100% van de gecreëerde CO2-credits te ontvangen en exclusieve CO2- en marketingrechten heeft, zal naar verwachting meer dan 5,1 miljoen credits opleveren gedurende de looptijd van het project van 30 jaar (ongeveer 175,00 CO2-credits per jaar).
  • Het Sawa Cookstove-projectt in Kameroen, waarvoor DGB het recht heeft om 100% van de geproduceerde CO2-credits te ontvangen en exclusieve CO2- en marketingrechten heeft, zal naar verwachting meer dan 1,8 miljoen credits creëren gedurende de projectduur van 6 jaar (ongeveer 300,00 CO2-credits per jaar).
  • Het DGB Hongera bebossingsproject un Kenia, waarvoor DGB het recht heeft om 100% van de geproduceerde CO2-credits te ontvangen en exclusieve koolstof- en marketingrechten heeft, zal naar verwachting meer dan 7 miljoen credits creëren gedurende de looptijd van het project van 30 jaar (ongeveer 225.000 CO2-credits per jaar). 
  • Het Hongera Energy Efficient Cookstove Project in Kenia, waarvoor DGB het recht heeft om 100% van de geproduceerde CO2-credits te ontvangen en exclusieve koolstof- en marketingrechten heeft, zal naar verwachting meer dan 1,8 miljoen credits creëren gedurende de projectduur van 6 jaar (ongeveer 300.000 CO2-credits per jaar).

De verwachte totale ontwikkelingskosten van DGB voor de komende 3 jaar bedragen 7,4 miljoen euro voor de projecten in Kenia en 5,6 miljoen euro voor beide projecten in Kameroen. 

Wereldwijde trends stimuleren de vraag naar CO2-credits en ondersteunen de groeimogelijkheden. De huidige indexprijs voor een Nature Based Carbon Offset Credit is $10,82.

DGB financiert haar projecten door:

  • het aangaan van langlopende afnameovereenkomsten voor toekomstige CO2-credits;
  • het herinvesteren van de meeste inkomsten uit CO2-credits uit lopende projecten in nieuwe projectontwikkelingen; en
  • het aanbieden van projectspecifieke investeringsmogelijkheden aan beleggers, zoals de groene obligaties.

Bij aanvang van de obligaties is er reeds voor € 450.000 ingeschreven. De Raad van Bestuur is verheugd met deze steun voor de nieuwe plaatsing van de groene obligaties, aangezien dit het vertrouwen weerspiegelt dat beleggers in DGB hebben.

Beleggers kunnen deelnemen aan via https://www.dgb.earth/nl/groene-obligatiesContactgegevens:

DGB GROUP NV
press@dgb.earth
+31108080126

 

Over DGB:

Dutch Green Business Group NV is een naamloze vennootschap verhandeld op de belangrijkste Nederlandse beurs Euronext Amsterdam onder het tickersymbool AEX:DGB en ISIN-code NL0009169515. De strategie van DGB is om deel te nemen aan grote CO2-compensatieprojecten voor bossen over de hele wereld die commerciële en ecologische voordelen opleveren. De visie van DGB is om een ​​toonaangevende investeerder met een grote impact te zijn in duurzaam beheerde bossen door een competitief reëel investeringsrendement voor aandeelhouders te bieden in combinatie met een hoge sociale impact. www.dgb.earth

 

Disclaimer:

Dit persbericht bevat geen (een uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het kopen of verkopen of anderszins verwerven van of inschrijven op aandelen DutchGreen en is geen advies of aanbeveling om al dan niet actie te ondernemen. Dit persbericht bevat uitspraken die kunnen worden opgevat als toekomstgerichte uitspraken, onder meer met betrekking tot de financiële positie van DutchGreen, de behaalde resultaten en de onderneming(en) die zij runt. Toekomstgerichte verklaringen zijn alle verklaringen die geen betrekking hebben op historische feiten. Deze uitspraken zijn gebaseerd op informatie die momenteel beschikbaar is en op prognoses en schattingen van het management van DutchGreen. Hoewel DutchGreen van mening is dat deze uitspraken zijn gebaseerd op redelijke veronderstellingen, kan zij niet garanderen dat de uiteindelijke resultaten niet materieel zullen verschillen van die uitspraken die kunnen worden opgevat als toekomstgerichte uitspraken. Factoren die kunnen leiden tot of bijdragen aan verschillen in huidige verwachtingen zijn onder meer: ​​ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken van toezichthouders, concurrentieverhoudingen en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die van invloed kunnen zijn op toekomstgerichte uitspraken of de daadwerkelijke resultaten van DutchGreen worden besproken in het jaarverslag. De toekomstgerichte verklaringen in dit document gelden alleen op de datum van dit document. Behoudens enige wettelijke verplichting om dit te doen, aanvaardt DutchGreen geen verplichting of verantwoordelijkheid om de toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken, ongeacht of deze betrekking hebben op nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Voordat u gaat..

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB Group's.

Read other articles

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

Laten we je leren kennen

Laten we het hebben over hoe we samen waarde kunnen creëren voor uw duurzaamheidstraject.