x
LAATSTE ARTIKEL Commercieel directeur Rob Jansen schuift aan bij Business Class Lees artikel

DGB tekent samenwerkingsovereenkomst met StenVi om verdere groei CO2-calculator te stimuleren

Dutch Green Business Group NV (“DGB”, “DutchGreen” of “de Groep”) (Euronext: DGB), een toonaangevend bedrijf in herbebossing en CO2-compensatie, is verheugd aan te kondigen dat het een samenwerkingsovereenkomst heeft getekend met StenVi Group BV (“Stenvi”).

De aankondiging volgt op de lancering van DGB's nieuwe CO2-managementplatform CO2.expert op 23 december 2021. Het platform stelt particuliere en zakelijke klanten in staat om hun CO2-voetafdruk te meten en geeft aanbevelingen over hoe deze emissies over de komende jaren kunnen worden gereduceerd..

Met de exclusieve samenwerking verzekert DGB de toegang tot StenVi's medewerkers en netwerk van impactconsultants, met een rijke ervaring en expertise op het gebied van ISO 14001 (milieumanagement), ISO 50001 (energiemanagement), de nieuwe CO2-prestatieladder versie 3.1, de prestatie van energieaudits en energielabelstudies (EPA-U) ter ondersteuning en borging van structurele verbeteringen in de bedrijfsprocessen van organisaties. 

De impactadviseurs van StenVi hebben meer dan twee decennia ervaring en zijn erkend energieadviseurs voor de bouw- en installatiesector in Nederland. 

De samenwerking is essentieel voor de verdere groei van DGB's CO2-managementplatform CO2.expert. Het cloudgebaseerde platform voor CO2-accounting verenigt het volledige proces om CO2-emissies te berekenen in één platform om bedrijven en individuen te helpen hun CO2-uitstoot jaarlijks bij te houden en hen in staat te stellen onmiddellijk actie te ondernemen. 

StenVi's CEO Kemper zei: "Als ervaren adviesbureau op het thema duurzaamheid richten we ons op de langetermijnstrategie en visie voor instellingen, bedrijven en overheden. Via een netwerk van erkende experts en partners geven we invulling aan hun milieuambities. Door de samenwerking met DGB kunnen we nog meer bedrijven adviseren en begeleiden op het gebied van transitie en positionering, professionalisering en efficiencyverbetering, milieu, veiligheid, kwaliteit en arbeidsomstandigheden en duurzaamheid.¨

Beide partijen verwachten gezamenlijk bestaande en nieuwe klanten op haar CO2.expert platform te kunnen verwelkomen met de volgende diensten: 

  • CO2-footprint analyse;
  • CO2-reductieplan;
  • Levenscyclusanalyse;
  • ESG-rapportage;
  • Environmental Product Declaration (EPD); en
  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) beleid.

DGB wil haar supply chain blijven versterken door haar verkoop- en distributienetwerk uit te breiden. Op 18 mei 2021 kondigde het bedrijf een strategisch belang aan in retailplatform Corekees en op 15 maart 2022 kondigde de Groep een partnerschap aan met Emstream en haar CO2-handelsplatform, Emsurge Carbon. De samenwerking met StenVi zal waarde toevoegen aan het bestaande distributienetwerk voor CO2-credits van DGB.

Links:

Contact details:

DGB GROUP NV
press@dgb.earth
+31 (0) 20 8080825 (NL)
+44 (0) 20 8064 0936 (EN)

Over DGB:

Dutch Green Business Group NV is een beursgenoteerd bedrijf dat wordt verhandeld op de belangrijkste Nederlandse aandelen beurs Euronext Amsterdam onder het tickersymbool AEX:DGB en ISIN-code NL0009169515. De strategie van DGB is om deel te nemen aan grote CO2-compensatieprojecten voor bossen over de hele wereld die commerciële en ecologische voordelen opleveren. De visie van DGB is om een ​​toonaangevende investeerder met een grote impact te zijn in duurzaam beheerde bossen door een competitief reëel investeringsrendement voor aandeelhouders te bieden in combinatie met een hoge sociale impact. www.dgb.earth

Over StenVi:

StenVi Group BV is een besloten vennootschap gevestigd in Nederland. Onze missie is om organisaties te ondersteunen om vanuit hun eigen visie en strategie beter marktgericht te opereren, de interne organisatie zoveel mogelijk af te stemmen op de eisen en wensen van stakeholders van de organisatie en innovatief te zijn. Consultants van StenVi Group BV begeleiden en ondersteunen organisaties van MKB tot internationale bedrijven bij het realiseren van hun strategie en visie. Vanuit een netwerk van ervaren experts en partners voeren wij onze visie en strategie uit. www.stenvi.nl 

Disclaimer:

Dit persbericht bevat geen (een uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het kopen of verkopen of anderszins verwerven van of inschrijven op aandelen in DGB Group NV en is geen advies of aanbeveling om al dan niet actie te ondernemen. Dit persbericht bevat uitspraken die kunnen worden opgevat als toekomstgerichte uitspraken, onder meer met betrekking tot de financiële positie van de DGB Groep, de behaalde resultaten en de onderneming(en) die zij runt. Toekomstgerichte verklaringen zijn alle verklaringen die geen betrekking hebben op historische feiten. Deze verklaringen zijn gebaseerd op informatie die momenteel beschikbaar is en op prognoses en schattingen gemaakt door het management van de DGB Groep. Hoewel de DGB Groep van mening is dat deze verklaringen zijn gebaseerd op redelijke veronderstellingen, kan zij niet garanderen dat de uiteindelijke resultaten niet wezenlijk zullen verschillen van die verklaringen die kunnen worden opgevat als toekomstgerichte verklaringen. Factoren die kunnen leiden tot, of bijdragen aan, verschillen in de huidige verwachtingen zijn onder meer: ​​ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, regelgeving, schommelingen van de beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken van regelgevende instanties, concurrentieverhoudingen en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die van invloed kunnen zijn op toekomstgerichte uitspraken of de feitelijke resultaten van DGB Groep worden besproken in het jaarverslag. De toekomstgerichte verklaringen in dit document gelden alleen op de datum van dit document. Behoudens enige wettelijke verplichting om dit te doen, aanvaardt de DGB Groep geen verplichting of verantwoordelijkheid om de toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Voordat u gaat..

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB Group's.

Read other articles

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

Laten we je leren kennen

Laten we het hebben over hoe we samen waarde kunnen creëren voor uw duurzaamheidstraject.