x
LAATSTE ARTIKEL Wat is CSRD en welke invloed heeft dit op uw bedrijf? Lees artikel

Goedkeuring van alle besluiten tijdens de AVA van DGB Group

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojectontwikkelaar en ecosysteemherstelbedrijf, informeert haar stakeholders over de succesvolle afronding van haar jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (“AVA”) gehouden op 16 mei 2024 om 14.00 uur CET.

Hoogtepunten

Na de AVA waren alle agendapunten goedgekeurd, wat een duidelijke consensus onder de aandeelhouders over de strategische richting en het bestuur van de Groep onderstreepte.

De aangenomen besluiten omvatten onder meer: 1) Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 6 juli 2023; 2) Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2023 zoals opgemaakt door het college van bestuur, ondanks het ontbreken van een accountantsverklaring; 3) Decharge van de leden van de Raad van Bestuur voor hun verantwoordelijkheden over het boekjaar 2023; 4) Machtiging aan de Raad van Bestuur om aandelen in te kopen binnen het aandelenkapitaal van de Vennootschap voor een periode van 18 maanden, tot een maximum van 50% van het geplaatste kapitaal; en 5) Goedkeuring van de delegatie aan de Raad van Bestuur van de bevoegdheid om aandelen uit te geven en om het voorkeursrecht verbonden aan dergelijke uitgiften te beperken of uit te sluiten.

Daarnaast werd tijdens de bijeenkomst een presentatie gegeven over de vooruitzichten en het groeipotentieel van de CO₂-markt en de positie van DGB daarin.

Schattingen suggereren dat de markt in 2030 zou kunnen groeien tot tussen de $10 miljard en $100 miljard. DGB verwacht een aanzienlijke toename van de vraag naar hoogwaardige CO₂-certificaten van bebossingsprojecten. Deze strategie sluit aan bij de toewijding van DGB aan duurzaamheid en behoud van biodiversiteit, met als doel aantrekkelijke rendementen voor investeerders te bieden en tegelijkertijd een positieve impact op het klimaat te hebben. De presentatie werd door de aandeelhouders goed ontvangen.

De stemresultaten en gedetailleerde bevindingen van de AVA worden hier ter referentie gegeven.

DGB zet zich in voor het handhaven van de transparantie en de hoogste normen op het gebied van corporate governance terwijl zij haar doelstellingen blijft nastreven. De Groep dankt alle deelnemers voor hun waardevolle bijdragen en voortdurende steun.

Contact opnemen voor persvragen

Voor meer informatie over de initiatieven van DGB kunt u contact opnemen met:

DGB GROUP NV
press@green.earth
+31320788118

Bezoek onze website: https://www.green.earth/nl

 

Disclaimer

This press release does not contain an (invitation to make an) offer to buy or sell or otherwise acquire or subscribe to shares in DGB and is not an advice or recommendation to take or refrain from taking any action. This press release contains statements that could be construed as forward-looking statements, including about the financial position of DGB, the results it achieved and the business(es) it runs. Forward-looking statements are all statements that do not relate to historical facts. These statements are based on information currently available and forecasts and estimates made by DGB’s management. Although DGB believes that these statements are based on reasonable assumptions, it cannot guarantee that the ultimate results will not differ materially from those statements that could be construed as forward-looking statements. Factors that may lead to or contribute to differences in current expectations include, but are not limited to: developments in legislation, technology, tax, regulation, stock market price fluctuations, legal proceedings, regulatory investigations, competitive relationships and general economic conditions. These and other factors, risks and uncertainties that may affect any forward-looking statement or the actual results of DGB are discussed in the annual report. The forward-looking statements in this document speak only as of the date of this document. Subject to any legal obligation, DGB assumes no obligation or responsibility to update the forward-looking statements contained in this document, whether related to new information, future events or otherwise. The provision of DGB’s services and products is subject to its General Terms and Conditions.

Voordat u gaat..

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB Group.

Lees onze andere artikelen

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

Laat ons u leren kennen

Laten we het hebben over hoe we samen waarde kunnen creëren voor uw duurzaamheidstraject.