x
LAATSTE ARTIKEL Wat is de CO₂-prestatieladder? Lees artikel

Bosfonds nadert de helft met $224,5 miljoen ingezameld

In een gedenkwaardige stap richting ecologische revitalisering is door Manulife Investment Management $224,5 miljoen toegezegd aan het Manulife Forest Climate Fund LP. Deze belangrijke prestatie markeert de voortgang van het fonds naar bijna de helft van zijn doelstelling van $500 miljoen.

Forest fund nears halfway mark with $224.5 million raised for forests_Rainforest, North Queensland, Australia_visual 1_NLLuchtfoto van regenwoud, North Queensland, Australië.

Het fonds, dat eind 2022 werd geïntroduceerd, overstijgt de conventionele financiële ambities en werpt een schijnwerper op zijn diepgaande betrokkenheid bij het welzijn van het milieu. Het fonds werkt vanuit het principe van duurzaam bosbeheer en geeft bewust de voorkeur aan CO₂-vastlegging boven houtproductie. Door te investeren in een diverse portefeuille van verantwoord beheerde bosgebieden, pleit zij actief voor het behoud en herstel van natuurlijke ecosystemen.

Lees meer: Herbebossing: 10 fantastische voordelen van het planten van bomen

De nadruk op bebossing en herbebossing onderstreept een oprechte toewijding aan het cultiveren van nieuwe bossen. Dit is niet alleen maar een geldinvestering; het is een bijdrage aan de vitaliteit van onze planeet. Tom Sarno, Global Head of Timberland Investments bij Manulife Investment Management, benadrukt de aansluiting van het fonds bij de escalerende vraag naar milieuoplossingen. Beleggers steunen niet alleen een financieel doel; ze zijn een integraal onderdeel van initiatieven ter bescherming van het milieu en het versterken van de biodiversiteit.

Lees meer: Bebossingsproject te zien in BBC-documentaire Planet Earth III

Het fonds nadert de helft van zijn doelstelling en symboliseert een collectief streven naar een duurzame toekomst. Naast financiële mijlpalen staat het Manulife Forest Climate Fund symbool voor de instrumentele rol die de financiële sector kan spelen bij het bevorderen van ecologische harmonie. Deze substantiële inzet weerspiegelt een collectieve toewijding aan milieubeheer, waarbij elke toegezegde dollar zich vertaalt in tastbare inspanningen voor het behoud en de bloei van de natuurlijke erfenis van onze planeet.

Bij het aanpakken van verschillende milieuproblemen komen bebossing en herbebossing naar voren als belangrijke oplossingen voor milieucrises. Nu we de schadelijke effecten van ontbossing observeren, wordt het absoluut noodzakelijk om een cruciale nadruk te leggen op bebossing en herbebossing. Bij DGB Group is onze toewijding aan natuurherstel door middel van herbebossing en bebossing onwrikbaar. Via onze grootschalige projecten gaan we actief de gevolgen van ontbossing en verlies aan biodiversiteit tegen. Een gezamenlijke inspanning is essentieel om dit wijdverbreide probleem aan te pakken, en jij kunt een bijdrage leveren aan het helpen van de natuur.

Plant bomen over de hele wereld

Voordat u gaat..

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB Group's.

Lees onze andere artikelen

South Downs National Park heeft het eerste vrijwillige programma voor biodiversiteitscertificaten in..

Het National Agency for Science and Engineering Infrastructure (NASENI) in Nigeria heeft zijn allere..

Vietnamese bedrijven worden aangespoord om groene technologie te omarmen en CO₂-certificaten te gene..

Er wordt een nieuw project opgezet om de integratie van biodiversiteitsstrategieën binnen bedrijfs- ..

Laat ons u leren kennen

Laten we het hebben over hoe we samen waarde kunnen creëren voor uw duurzaamheidstraject.