x
LAATSTE ARTIKEL How do carbon footprints work? Lees artikel

Bleijenberg neemt 4,82% aandelenbelang in DGB Group

DGB Group NV (“DGB”, “DutchGreen” of “the Group”) (AEX:DGB | NL0009169515), een toonaangevend bedrijf voor CO2-compensatie en ecosysteemherstel, is verheugd de toevoeging van Blijenberg aan te kondigen als de nieuwste substantiële aandeelhouder in het bedrijf. Blijeneberg heeft een belang van 4,85% in DGB verworven.

De Raad van Bestuur van de Groep verwelkomt de nieuwe aandeelhouder en is verheugd te zien dat de familie Bleijenberg de missie van DGB deelt en het langetermijnperspectief van haar bedrijfsmodel heeft geobserveerd.

¨We zien een geweldige kans om natuurbehoud, ecosysteemherstel en bebossing toe te voegen als middel om wereldwijde CO2-emissies terug te dringen. We staan volledig achter het doel van DGB om bomen te planten en ecosystemen te herstellen, maar zouden niet hebben geïnvesteerd als het alleen een filantropische zaak was. De natuurbeschermingssector, milieu en biodiversiteit is een miljardenmarkt en de sector heeft zojuist haar zevende jaar van groei op rij achter de rug. Carbon credits zijn een nieuwe verhandelbare grondstof en de prijs vertoont een stijgende trend. Net als andere beleggers, worden we ons nu steeds meer en meer bewust van het potentieel van nature-based solutions, zoals herbebossing en ecologisch herstel om de CO2-uitstoot te verminderen. DGB is daarom de ideale belegging voor ons omdat het de combinatie is van een prachtige doelstelling en een commerciële onderneming met het potentieel om marktleider in deze branche te worden.¨, zei F. Bleijenberg tegen DGB.

 

Contact:

DGB GROUP NV
press@dgb.earth
+31 (0) 20 8080825 (NL)
+44 (0) 20 8064 0936 (EN)

 

Over GB:

Dutch Green Business Group N.V. is een naamloze vennootschap die wordt verhandeld op de belangrijkste Nederlandse beurs Euronext Amsterdam onder het tickersymbool AEX:DGB en ISIN-code NL0009169515. De strategie van DGB is om deel te nemen aan grote CO2-compensatieprojecten voor bossen over de hele wereld die commerciële en ecologische voordelen opleveren. De visie van DGB is om een toonaangevende investeerder met een grote impact te zijn in duurzaam beheerde bossen door een concurrerend reëel investeringsrendement voor aandeelhouders te bieden in combinatie met een hoge sociale impact. www.dgb.earth

 

Disclaimer:

Dit persbericht bevat geen (een uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het kopen of verkopen of anderszins verwerven van of inschrijven op aandelen in DGB Group N.V. en is geen advies of aanbeveling om al dan niet actie te ondernemen. Dit persbericht bevat uitspraken die kunnen worden opgevat als toekomstgerichte uitspraken, onder meer met betrekking tot de financiële positie van de DGB Groep, de behaalde resultaten en de onderneming(en) die zij runt. Toekomstgerichte verklaringen zijn alle verklaringen die geen betrekking hebben op historische feiten. Deze verklaringen zijn gebaseerd op informatie die momenteel beschikbaar is en op prognoses en schattingen gemaakt door het management van de DGB Groep. Hoewel de DGB Groep van mening is dat deze verklaringen zijn gebaseerd op redelijke veronderstellingen, kan zij niet garanderen dat de uiteindelijke resultaten niet wezenlijk zullen verschillen van die verklaringen die kunnen worden opgevat als toekomstgerichte verklaringen. Factoren die kunnen leiden tot, of bijdragen aan, verschillen in de huidige verwachtingen zijn onder meer: ​​ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, regelgeving, schommelingen van de beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken van regelgevende instanties, concurrentieverhoudingen en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die van invloed kunnen zijn op toekomstgerichte uitspraken of de feitelijke resultaten van DGB Groep worden besproken in het jaarverslag. De toekomstgerichte verklaringen in dit document gelden alleen op de datum van dit document. Behoudens enige wettelijke verplichting om dit te doen, aanvaardt de DGB Groep geen verplichting of verantwoordelijkheid om de toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Voordat u gaat..

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB Group's.

Read other articles

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

Laten we je leren kennen

Laten we het hebben over hoe we samen waarde kunnen creëren voor uw duurzaamheidstraject.