<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4084914&amp;fmt=gif">

DGB Group publiceert financiële outlook

Dutch Green Business Group NV (“DGB” of “de Groep”) (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevende projectontwikkelaar van CO2-projecten gericht op natuur- en ecosysteemherstel, geeft financiële vooruitzichten af voor de komende jaren ​​met verwachte bruto verkoop van CO2-reductie credits uit projectactiviteiten. De Groep verwacht dat de bruto verkopen van credits de komende tien jaar zullen toenemen van € 79,8 miljoen tot € 160,8 miljoen en meer dan € 327 miljoen zullen bedragen over de gehele looptijd van de projectpijplijn.

DGB is een projectontwikkelaar van grootschalige natuurprojecten waarmee het geverifieerde hoogwaardige CO2-reductie creëert, internationaal bekend als Verified Emission Reduction-credits ("VER-credits"). VER-credits zijn ook algemeen gekend als CO2-compensatie of CO2-credits en elke VER-credit staat gelijk aan één ton geverifieerde emissiereductie. 

De markt van CO2-reductie breidt zich snel uit. Overheden en bedrijven zijn het er vrijwel algemeen over eens dat de markt moet groeien om aan de wereldwijde behoeften te voldoen. DGB startte twee jaar geleden haar eerste project en heeft inmiddels zeven grootschalige projecten in beheer en in uitvoering. Het operationele team voert momenteel haalbaarheidsstudies uit voor nog tien projecten. 

Projecten hebben 2 tot 6 jaar financiering nodig voordat ze VER-credits opleveren.

output-onlinepngtools (1)

In 2022 breidde de Groep haar projectontwikkelingspijplijn uit tot 11,1 miljoen VER-credits in ontwikkeling, met een toename van nog eens 27 miljoen VER-credits door de mogelijkheid om haar bestaande bebossings- en herbebossingsactiviteiten in Kameroen en Kenia op te schalen. 

“We have a varied mix of projects under development, leading to a strong and balanced pipeline of carbon credits to be delivered.”
- Thomas Donia, Director of Operations

De Groep baseert haar financiële vooruitzichten op de huidige projectenpijplijn en houdt nadrukkelijk geen rekening met potentiële nieuwe projecten. De verwachte tijdslijn voor huidige VER-credits onder ontwikkeling is als volgt:

Jaar

Minimaal volume VER credit uit projecten

Maximaal volume VER credits uit projecten

2023

25,000

25,000

2024

131,000

131,000

2025

563,000

633,000

2026

538,000

538,000

2027

693,000

693,000

2028

1,305,000

2,554,000

2029

441,000

441,000

2030

439,000

439,000

2031

439,000

439,000

2032

913,000

2,677,000

2033 - 2062

5.453,000

29,407,000

Totaal

10,940,000

37,977,000

De bruto verkopen van VER-credits voor de komende tien jaar zullen naar verwachting variëren van € 79,8 miljoen tot € 160,8 miljoen. De Groep verwacht een bruto verkoop van credits van meer dan € 327 miljoen gedurende de gehele levensduur van haar projectpijplijn.

De financiële vooruitzichten van DGB zijn gebaseerd op de momenteel beschikbare projectdocumentatie, de prognoses over de projecten en huidige markttransacties, werkend met een illustratieve verkoopprijs van $ 10,00 per credit van een cookstove-project, $ 11,00 per credit van een REDD+ project en $ 18,00 per credit van een AR-project. 

De Raad van Bestuur voorziet een prijsstijging in overeenstemming met het EY Net Zero Center (1) en voorspelt een prijsstijging van geverifieerde emissiereductie van 9,5% tot 15,0% per jaar richting 2035 en 4,0% tot 6,0% prijsstijging van 2035 naar 2050. 

Voor de duidelijkheid, alle verkoopprijzen van credits zijn slechts illustratief en de prijs van VER-credits op de markt kan hoger of lager zijn op het moment van verkoop. DGB blijft deelnemen aan de wereldwijde discussie over de beste manier om emissiereductieprojecten in ontwikkeling te waarderen - samen met toonaangevende accountantskantoren - inclusief hun impact bij het bijdragen aan biodiversiteit en maatschappelijke impact waar herbebossingsprojecten worden ontwikkeld.

Projectfinanciering

DGB financiert haar operatiele kosten en projecten door het aangaan van langlopende afnameovereenkomsten voor VER-credits die in de komende jaren worden geverifieerd en maakt hiermee gebruik van termijncontracten. Termijncontracten voor VER-credits in ontwikkeling vormen een belangrijk onderdeel van de financierings-, verkoop- en distributiestrategie van DGB.

output-onlinepngtools (2)

In Q3 2021 heeft DGB de eerste bindende afnameovereenkomsten gesloten en in Q1 2022 heeft de Groep de eerste significante afnameovereenkomst ter waarde van € 1,1 miljoen afgerond met een groot internationaal energiebedrijf. In 2022 heeft DGB termijnverkopen afgerond van in totaal € 2,9 miljoen. De Raad van Bestuur verwacht voor 2023 een toename in termijnverkopen van VER-credits.

DGB heeft reeds € 2,5 miljoen financiering zekergesteld met de uitgifte van (converteerbare) groene obligaties om de ontwikkeling van haar projecten te bekostigen. De Raad van Bestuur onderzoekt verschillende mogelijkheden om in de komende jaren de projectontwikkeling verder te financieren.

CEO Duijvestijn stated: “The outlook for DGB is robust, driven by increasing global demand for verified emission reduction credits as the world moves towards its net zero goals and by an expanding project pipeline. DGB delivered on its strategic and operational objectives in 2022 and plans to expand its project pipeline further in the coming years- this will enable our Group to offer more credits to a broader range of corporate clients with binding offtake agreements. I am confident we will achieve our financial outlook as we maintain our high-growth pace.”

 

  1. EY: Essential, expensive and evolving: The outlook for carbon credits and offsets, https://www.ey.com/en_au/forms/2022/download-carbon-offsets-report

 

Contact details:

new logo horizontal orange

DGB GROUP NV
press@dgb.earth

+31108080126 (NL)
+442080640936 (EN)

 

About DGB:

DGB is a project developer of high-quality large-scale carbon and biodiversity projects accredited by third parties. The Group is focused on nature conservation and helping biodiversity flourish by assisting governments and corporations in achieving net-zero. Global megatrends drive the demand for carbon credits and underpin the growth opportunities. DGB GROUP NV is a public company traded on the main Dutch stock exchange Euronext Amsterdam under the ticker symbol AEX:DGB and ISIN-code NL0009169515.. www.green.earth

 

Disclaimer:

This press release contains no (invitation to make an) offer to buy or sell or otherwise acquire or subscribe for shares in DGB Group NV and is not advice or recommendation as to whether action should be taken. This press release contains statements that may be interpreted as forward-looking statements, inter alia relating to the financial position of the DGB Group, the results achieved, and the company(ies) it operates. Forward-looking statements are all statements that do not relate to historical facts. These statements are based on information currently available and on forecasts and estimates made by the management of the DGB Group. Although the DGB Group believes that these statements are based on reasonable assumptions, it cannot guarantee that the ultimate results will not differ materially from those statements that can be construed as forward-looking statements. Factors that can lead to, or contribute to, differences in current expectations include developments in legislation, technology, taxation, regulation, fluctuations in stock prices, legal proceedings, regulatory investigations, competitive conditions, and general economic conditions. These and other factors, risks, and uncertainties that may affect forward-looking statements or the actual results of DGB Group are discussed in the Annual Report. The forward-looking statements in this document apply only as of the date of this document. Subject to any legal obligation to do so, the DGB Group accepts no obligation or responsibility to update the forward-looking statements contained in this document, whether they relate to new information, future events or otherwise.

Voordat u gaat..

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB.

Read Other Articles

Dutch Green Business Group NV (“DGB” of “de Groep”) (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend..

Dutch Green Business Group NV (“DGB” of “de Groep”) (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend..

Dutch Green Business Group NV (“DGB” of “de Groep”) (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend..

Laten we je leren kennen

Wij kunnen uw bedrijf helpen verduurzamen door u bomen te laten integreren in uw bedrijf.