x
LAATSTE ARTIKEL How do carbon footprints work? Lees artikel

DGB verkoopt voor €1,7 miljoen carbon credits en ontvangt eerste vooruitbetaling van €500.000

Dutch Green Business Group NV (“DGB” of “de Groep”) (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevende ontwikkelaar van grootschalige natuurprojecten en CO2-projecten voor ecosysteemherstel, kondigt met trots de voltooiing aan van de koopovereenkomst voor projectimplementatie, financiering en geverifieerde emissiereductie waarbij 507.720 CO2-credits worden verkocht aan een gerenommeerde Koper (de 'Koper') om het Hongera Energy Efficient Cookstove-project in Kenia (het 'Project') verder te ontwikkelen.

Op 22 maart 2022 ging het Project de ontwikkelingsfase in en op 13 juli 2022 heeft de Koper toegezegd 100% van alle kapitaaluitgaven te financieren door 30% van de totale verwachte CO2-credits (ongeveer 507.720 tCO2) tegen vooruitbetaling te kopen. DGB en de Koper hebben nu de koopovereenkomst voor projectimplementatie, financiering en geverifieerde emissiereductie afgerond en de Groep ontvangt de eerste vooruitbetaling van €500.000.

Het Project zal naar verwachting een totaal van ongeveer 1,7 miljoen credits opleveren gedurende de looptijd van het Project en kan worden verlengd na de initiële crediteringsperiode.

numbers for selwyn 1-02

De Koper is van plan om haar aandeel in de credits na verificatie in te trekken en het te claimen tegen de CO2-voetafdruk van de organisatie, waarbij de CO2-credits uit de roulatie worden genomen om ervoor te zorgen dat ze slechts één keer kunnen worden geclaimd. 

De Koper betaalt in totaal € 1,7 miljoen bij de volgende vier mijlpalen: 

  • €500.000 vandaag bij ondertekening van de aankoopovereenkomst voor projectimplementatie, financiering en geverifieerde emissiereductie;
  • €600.000 na voltooiing van een concept-PDD en voltooiing van het fabricageproces van de eerste cookstove;
  • €150.000 na voltooiing van de distributie aan alle eindgebruikers van de eerste 50.000 cookstoves; en
  • €450.000 zal worden betaald bij indiening aan de onafhankelijke accountant van de PDD, in zijn definitieve vorm.

DGB verwacht de resterende circa 1,2 miljoen geverifieerde carbon credits te verkopen op de open, vrijwillige CO2-markt na de eerste uitgifte van de credits. De Koper heeft het recht van eerste koop op alle CO2-credits die voortkomen uit het Project. DGB zal de Koper credits aanbieden tegen de volgende prijzen::

  • Vintage Year 2023 – $8,50 per CO2-credit;
  • Vintage jaar 2024 - $9,00 per CO2-credit;
  • Vintage jaar 2025 - $9,00 per CO2-credit;
  • Vintage jaar 2026 - $9,00 per CO2-credit; en
  • Vintage jaar 2027 - $9,00 per CO2-credit.

De huidige gemiddelde indexprijs voor Nature-Based Carbon Offset Credit in de vrijwillige CO2-markt is $9,54. Als de Koper alle extra 1,2 miljoen CO2-credits koopt, kan de omzet voor DGB onder deze overeenkomst de komende 6 jaar daarmee toenemen met $10,7 miljoen.

Het Project omvat de productie en distributie van 150.000 energiezuinige cookstoves en is ontworpen als een Project volgens de Gold Standard-methodologie ''Technologies and Practices to Displace Decentralized Thermal Energy Consumption''. Efficiënte cookstove-projecten bevorderen de effectieve strijd tegen ontbossing en verlies van biodiversiteit. Cookstove-projecten hebben een aanzienlijke positieve impact, aangezien efficiënte cookstoves huishoudens in staat stellen om 30 tot 90% van de CO2-uitstoot van traditioneel koken op open vuur te verminderen. DGB is verheugd hieraan een bijdrage te kunnen leveren. 

Bovendien zorgen cookstove-projecten voor diversiteit in de projectenpijplijn van de Groep en hebben ze een verminderd risicoprofiel. DGB beheert momenteel de ontwikkeling van vijf projecten met een totale verwachte pijlijn van meer dan 16,9 miljoen CO2-credits, waarmee DGB de meest prominente projectontwikkelaar van CO2-credits in Nederland is. 

In het tweede kwartaal nodigde DGB investeerders en zakelijke kopers uit voor een aanbestedingsprocedure voor de volledige projectpijplijn. DGB heeft meer investeringsvoorstellen ontvangen voor de andere projecten en verwacht dat het transacties kan sluiten om de volledige projectpijplijn te financieren.

 

Contactdetails

Logo_DGB_landscape_fc_orange_blue

DGB GROUP NV
press@dgb.earth

+31108080126 (NL)
+442080640936 (EN)

 

Over DGB:

Dutch Green Business Group NV is een beursgenoteerde vennootschap die wordt verhandeld op de belangrijkste Nederlandse beurs Euronext Amsterdam onder tickersymbool AEX:DGB en ISIN-code NL0009169515. DGB is een projectontwikkelaar van hoogwaardige grootschalige CO2- en biodiversiteitsprojecten geaccrediteerd door derden, gericht op het laten bloeien en gedijen van de natuur door overheden en bedrijven te helpen klimaatdoelstellingenl te bereiken. De visie van DGB is om een ​​toonaangevende investeerder met een grote impact te zijn in duurzaam beheerde natuurprojecten door aandeelhouders een rendement op de investering te bieden in combinatie met een hoge maatschappelijke impact. www.dgb.earth

 

Disclaimer:

Dit persbericht bevat geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het kopen of verkopen of anderszins verwerven van of inschrijven op aandelen DGB Group NV en is geen advies of aanbeveling over het nemen van maatregelen. Dit persbericht bevat uitspraken die kunnen worden opgevat als toekomstgerichte uitspraken, onder meer met betrekking tot de financiële positie van de DGB Groep, de behaalde resultaten en de onderneming(en) die zij exploiteert. Toekomstgerichte verklaringen zijn alle verklaringen die geen betrekking hebben op historische feiten. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de thans beschikbare informatie en op prognoses en schattingen van de directie van de DGB Groep. Hoewel de DGB Groep van mening is dat deze verklaringen zijn gebaseerd op redelijke veronderstellingen, kan zij niet garanderen dat de uiteindelijke resultaten niet wezenlijk zullen verschillen van die verklaringen die kunnen worden opgevat als toekomstgerichte verklaringen. Factoren die kunnen leiden tot of bijdragen aan verschillen in de huidige verwachtingen zijn onder meer ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, regelgeving, schommelingen in aandelenkoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, concurrentievoorwaarden en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die van invloed kunnen zijn op toekomstgerichte uitspraken of de feitelijke resultaten van DGB Groep worden besproken in het jaarverslag. De toekomstgerichte verklaringen in dit document zijn alleen van toepassing vanaf de datum van dit document. Behoudens enige wettelijke verplichting om dit te doen, aanvaardt de DGB Groep geen verplichting of verantwoordelijkheid om de toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken, ongeacht of deze betrekking hebben op nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Voordat u gaat..

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB Group's.

Read other articles

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

Laten we je leren kennen

Laten we het hebben over hoe we samen waarde kunnen creëren voor uw duurzaamheidstraject.