x
LAATSTE ARTIKEL Wat is de CO₂-prestatieladder? Lees artikel

DGB tekent overeenkomst voor € 1,7 miljoen aan vooruitbetalingen voor CO2-project in Kenia

Dutch Green Business Group NV (“DGB” of “de Groep”) (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevende ontwikkelaar van grootschalige natuurprojecten en CO2-projecten voor ecosysteemherstel, kondigt met trots de ondertekening aan van bindende voorwaarden met een gerenommeerde koper van CO2-reductie credits (“Koper”) voor een van DGB’s projecten. Dit is de eerste aankondiging van een overeenkomst nadat DGB investeerders en multinationals heeft uitgenodigd in een aanbestedingsproces, in de verwachting transacties in Q3 af te ronden om de volledige projectpijplijn te financieren.

Hoogtepunten:

  • De koper verbindt zich ertoe 100% van alle Kapitaaluitgaven (CAPEX) te financieren en voorziet in contante vooruitbetalingen van € 1,7 miljoen voor DGB om het Hongera Energy Efficient Cookstove-project in Kenia (het "Project") te ontwikkelen en uit te breiden.
  • Het Project zal naar verwachting ongeveer 1,8 miljoen CO2-credits opleveren gedurende de projectlevensduur van 6 jaar (ongeveer 300.000 CO2-credits per jaar). Het project is gestart in maart 2022 en kan na de initiële kredietperiode van 6 jaar steeds jaarlijks worden verlengd.
  • De Koper zal 100% van alle Kapitaaluitgaven financieren, terwijl DGB het Project uitvoert en uitvoert en overeenstemt 29,75% van de totale CO2-credits van het Project aan de Koper te leveren. 
  • DGB verwacht de resterende 70,25% (ongeveer 1,3 miljoen CO2-credits) op de open CO2-credit markt te verkopen nadat de eerste uitgifte van de credits is gestart in het derde kwartaal van 2023. De huidige gemiddelde indexprijs voor Nature-Based Carbon Credit in de vrijwillige CO2-markten is $ 8,82.
  • Het Project omvat de productie en distributie van 150.000 energiezuinige kooktoestellen en is ontworpen als een project volgens de Gold Standard-methodologie ''Technologies and Practices to Displace Decentralized Thermal Energy Consumption''.
  • De Koper is een eindgebruiker en is van plan om haar aandeel in de credits na verificatie tegen de CO2-voetafdruk van haar eigen organisatie weg te strepen, waarbij de CO2-credits uit de roulatie worden genomen om ervoor te zorgen dat ze slechts één keer kunnen worden geclaimd. 
  • DGB verbindt zich ertoe een aanzienlijk percentage van de verwachte inkomsten terug te laten vloeien naar de lokale gemeenschap. 

Op 22 maart 2022 kondigde DGB aan dat het project de ontwikkelingsfase in ging. DGB zal de opbrengst van deze afnameovereenkomst gebruiken om het Project uit te breiden door de productie en distributie van de cookstoves, evenals de registratie en verificatie van het Project om CO2-credits te genereren.

De getekende overeenkomst leidt tot een exclusiviteitsperiode van zes weken. Deze periode is bedoeld om de definitieve investeringsovereenkomst en documentatie af te ronden.

DGB beheert momenteel de ontwikkeling van een projectpijplijn van meer dan 16,8 miljoen ton CO2-credits, waarmee DGB de meest prominente projectontwikkelaar van grootschalige natuurprojecten in Nederland is. 

In het tweede kwartaal nodigde DGB investeerders en zakelijke kopers uit voor een aanbestedingsprocedure voor de volledige projectpijplijn met een deadline van 9 juli 2022. DGB heeft andere investeringsvoorstellen ontvangen en verwacht dat het in Q3 transacties kan sluiten om de volledige projectpijplijn te financieren.

“De waarde en omvang van dit contract laten zien dat multinationals de projectportfolio opmerken en onze inzet om een ​​vertrouwde grootschalige CO2-projectontwikkelaar te worden waarderen. DGB is blij met de ondertekening van deze CO2-afnameovereenkomst, omdat het de waarde van de projectenpijplijn van DGB laat zien. Het laat ook zien dat DGB met de hulp van de juiste kopers haar projecten kan uitvoeren zonder (dure) externe financiering en waarde kan creëren voor aandeelhouders.”

- S.A.M. Duijvestijn, CEO van DGB

 

Contactgegevens:

Logo_DGB_landscape_fc_orange_blue

DGB GROUP NV
press@dgb.earth

+31108080126 (NL)
+442080640936 (EN)

 

Over DGB:

Dutch Green Business Group NV is een beursgenoteerde vennootschap die wordt verhandeld op de belangrijkste Nederlandse beurs Euronext Amsterdam onder tickersymbool AEX:DGB en ISIN-code NL0009169515. DGB is een projectontwikkelaar van hoogwaardige grootschalige CO2- en biodiversiteitsprojecten geaccrediteerd door derden, gericht op het laten bloeien en gedijen van de natuur door overheden en bedrijven te helpen klimaatdoelstellingenl te bereiken. De visie van DGB is om een ​​toonaangevende investeerder met een grote impact te zijn in duurzaam beheerde natuurprojecten door aandeelhouders een rendement op de investering te bieden in combinatie met een hoge maatschappelijke impact. www.dgb.earth

 

Disclaimer:

Dit persbericht bevat geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het kopen of verkopen of anderszins verwerven van of inschrijven op aandelen DGB Group NV en is geen advies of aanbeveling over het nemen van maatregelen. Dit persbericht bevat uitspraken die kunnen worden opgevat als toekomstgerichte uitspraken, onder meer met betrekking tot de financiële positie van de DGB Groep, de behaalde resultaten en de onderneming(en) die zij exploiteert. Toekomstgerichte verklaringen zijn alle verklaringen die geen betrekking hebben op historische feiten. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de thans beschikbare informatie en op prognoses en schattingen van de directie van de DGB Groep. Hoewel de DGB Groep van mening is dat deze verklaringen zijn gebaseerd op redelijke veronderstellingen, kan zij niet garanderen dat de uiteindelijke resultaten niet wezenlijk zullen verschillen van die verklaringen die kunnen worden opgevat als toekomstgerichte verklaringen. Factoren die kunnen leiden tot of bijdragen aan verschillen in de huidige verwachtingen zijn onder meer ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, regelgeving, schommelingen in aandelenkoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, concurrentievoorwaarden en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die van invloed kunnen zijn op toekomstgerichte uitspraken of de feitelijke resultaten van DGB Groep worden besproken in het jaarverslag. De toekomstgerichte verklaringen in dit document zijn alleen van toepassing vanaf de datum van dit document. Behoudens enige wettelijke verplichting om dit te doen, aanvaardt de DGB Groep geen verplichting of verantwoordelijkheid om de toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken, ongeacht of deze betrekking hebben op nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Voordat u gaat..

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB Group's.

Read other articles

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

Laten we je leren kennen

Laten we het hebben over hoe we samen waarde kunnen creëren voor uw duurzaamheidstraject.