x
LAATSTE ARTIKEL Commercieel directeur Rob Jansen schuift aan bij Business Class Lees artikel

DGB kondigt groei in ondertekende afnameovereenkomsten aan tot 128.000 ton geverifieerde emissiereductie in Q4

 • 1.462% toename van afnameovereenkomsten van 8.841 ton geverifieerde emissiereductie in Q3 tot 130.000 ton geverifieerde emissiereductie tegen een gemiddelde prijs van € 8,84 per ton in Q4
 • Eerste grote afnameovereenkomst voor Verified Emission Reduction getekend ter waarde van € 1,1 miljoen met een groot internationaal energiebedrijf.
 • Robuuste outlook voor de projectontwikkeling met 13 ton Verified Emission Reduction klaar voor afnameovereenkomsten
 • Verdubbeld personeelsbestand met focus op versterking van software en technische expertise

Dutch Green Business Group NV (Euronext: DGB, “DGB” of “de Groep”), kondigt haar operationele Q4 update aan. DGB is een toonaangevende leverancier van geverifieerde emissiereducties ("VER's"). Geverifieerde emissiereducties zijn ook bekend als CO2-compensatie en CO2-credits. Elke geverifieerde emissiereductie credit vertegenwoordigt één ton CO2-reductie (mtCO2e).

Het vierde kwartaal kende een periode van aanhoudend momentum, terwijl de Groep haar strategische doelstelling nastreeft om een ​​toonaangevende, impactvolle projectontwikkeling te worden in duurzaam beheerde natuurprojecten die VER's origineren. DGB heeft nu meer dan 13 miljoen ton VER's in haar projectenpijplijn en is daarmee de grootste projectontwikkelaar van verhandelbare VER's in Nederland.

Selwyn Duijvestijn, Chief Executive van DGB: 

“We zijn enorm trots op wat DGB dit jaar heeft bereikt. Na het toegenomen bewustzijn van de net zero agenda na COP26, hebben we een ongekende vraag gezien naar CO2 credits die door bedrijven net zo snel worden gekocht als ze worden georigineerd. 

Nu er onvoldoende ecosysteemherstel plaatsvindt om te voldoen aan de vraag naar CO2-compensatie om de 5 miljard bomen die elk jaar worden vernietigd, tegen te gaan, is het van vitaal belang dat bedrijven deelnemen aan inspanningen om het aantal herbebossingsprojecten te vergroten die zullen helpen om hun netto nul-doelstellingen te halen. De vooruitgang die is geboekt bij de projecten in Sierra Leone, Paraguay, Kenia en Kameroen helpt ontbossing te voorkomen en herbebossing op grote schaal mogelijk te maken.”

DGB gaat door met het leveren van impactvolle projecten en het genereren van rendement voor haar aandeelhouders. We kijken ernaar uit om in 2022 voort te bouwen op deze vooruitgang.”

Melissa Lindsay, CEO van Emstream die grote transacties faciliteert, zei:

"De prijzen voor CO2-compensatie stegen dit jaar en de vooruitzichten blijven uitzonderlijk optimistisch met een steeds groeiend aantal toezeggingen van bedrijven om netto nul te stellen en de vraag naar koolstofneutrale grondstoffen. DGB loopt voorop en is een van de weinige projectontwikkelaars die een cruciale rol spelen bij het helpen van bedrijven om hun klimaatdoelen te bereiken door middel van haar portfolio van schaalbare, hoogwaardige herbebossingsprojecten die gericht zijn op biodiversiteit.”

Q4 Hoogtepunten 2021

Toename bindende afnameovereenkomsten

 • In Q4 ondertekende de Groep overeenkomsten voor 128.000 ton geverifieerde emissiereductie tegen een gemiddelde prijs van €8,84 per ton. De totale bindende afnameovereenkomsten voor 2021 bedragen 136,841 tegen een gemiddelde prijs van €9,37 per VER.
 • In het vierde kwartaal tekende de Groep haar eerste grote koopovereenkomst voor VER's ter waarde van €1,1 miljoen met een groot internationaal energiebedrijf. De VER's zijn allemaal gegenereerd uit het investeringsproject voor herbebossing van DGB in Sierra Leone. 
 • Dit toont een duidelijk momentum voor de Groep, aangezien DGB in het derde kwartaal nog haar eerste bindende afnameovereenkomsten aanging, op grond waarvan DGB zich ertoe verplichtte 8.841 ton CO2-uitstoot voor verschillende zakelijke klanten te compenseren.

 

Doelstelling van 6 miljoen ton CO2-compensatie bereikt 

 • In het tweede kwartaal heeft de Groep een ambitieuze doelstelling gesteld om haar projectpijplijn uit te breiden om in H2 2021 meer dan 6 miljoen ton VER's te genereren. De Groep heeft dit doel met succes behaald in het vierde kwartaal door een projectpijplijn van 13 miljoen ton VER's in haar projecten in Sierra Leone, Tanzania, Uganda, Paraguay, Kenia en Kameroen.

 

Projectmijlpalen

 • Sierra Leone: Dit is een zeer succesvol project geweest waarbij alle CO2-compensatie door DGB verkocht is via een termijncontract. Het Miro Sustainable Plantation-project in het noorden van Sierra Leone geeft gedegradeerd land een nieuwe bestemming door zorgvuldig geselecteerde bomen te planten, waardoor een bosgebied van 12.000 hectare ontstaat.
 • Kenia: Vooruitlopend op het belangrijkste plantseizoen voor bomen in maart-april 2022 heeft DGB weefselplantjes, zaailingen en zaailingzakken besteld, kasseninfrastructuur, de benodigde arbeidskrachten voor het planten veiliggesteld, bomen geïdentificeerd voor vervanging en onderhoud (snoeien, uitdunnen, enz.) . Het 30-jarige bosproject zal kritiek primair bos beschermen en zal meer dan 9 miljoen VCU's genereren uit dit en het Kameroen-project gecombineerd over een periode van 30 jaar, te beginnen in 2023. Jaarlijks zulen 1 miljoen bomen worden geplant. Er is ruimte voor uitbreiding en DGB heeft het verificatieproces in gang gezet.
 • Kameroen: Dit initiatief is een mijlpaal voor het land, aangezien het het eerste geverifieerde herbebossingsproject in Kameroen is. Naast het Kenia-project worden de komende drie jaar 6 miljoen bomen geplant. De projecten zullen meer dan 20.000 boeren in beide landen betrekken en werkgelegenheid creëren voor duizenden mensen in lokale gemeenschappen. Een groot deel van de aanplant zal bestaan ​​uit fruitbomen die ook direct economisch voordeel zullen hebben voor lokale boeren die producten kunnen verkopen. De projecten zullen ook zorgen voor de productie en distributie van 300.000 energiezuinige kooktoestellen in gemeenschappen waar de bomen worden geplant. De cookstoves zullen de uitstoot van koolstof met meer dan de helft verminderen door minder gebruik van houtskool en hout als primaire energiebron in deze lokale gemeenschappen. 

 

DGB kondigt kapitaalverhoging van €4,5 miljoen via Converteerbare Groene Impact obligaties aan

 • In Q4 kondigde DGB de lancering aan van een kapitaalverhoging van € 4,5 miljoen via een plaatsing van een converteerbare lening. De opbrengst van deze groene impact obligatie wordt geïnvesteerd in de pijplijn van DGB's herbebossingsprojecten.
 • Impact beleggers in deze groene obligatie ontvangen een rendement van 6% per jaar en de obligaties worden op 30 september 2025 omgezet in DGB-aandelen tegen een prijs van € 2,00. 
 • DGB heeft op dit moment voor een nominale waarde van €2,1 miljoen aan converteerbare obligaties uitgegeven.

 

Lancering van CO2-calculator - CO2.expert

 • In het vierde kwartaal lanceerde DGB haar nieuwe CO2-calculator, waarmee MKB-klanten hun CO2-voetafdruk kunnen meten en aanbevelingen ontvangen om deze aan te pakken. De software is al goed ontvangen door de klanten van het bedrijf. 
 • Het CO2.expert-platform is ontwikkeld om nauwkeurige, betrouwbare en consistente analyse van CO2-emissies te bieden, gecombineerd met een gebruiksvriendelijke, snelle en effectieve interface. CO2.expert verenigt het volledige emissiebeheerproces in één gebruiksvriendelijk platform om bedrijven en individuen te helpen de koolstofemissies bij te houden en onmiddellijk actie te ondernemen.
 • CO2.expert is het eerste platform dat is ontwikkeld door de volledige dochteronderneming van DGB, GreenTech Solutions, in samenwerking met haar softwareontwikkelingsbedrijf, Statix ​​Artificial Intelligence BV. DGB werkt aan de uitbreiding van haar assortiment Greentech-oplossingen zoals samengevat op de website  biodiversiteit.space

 

Lancering van nieuw retailplatform - Corekees

 • DGB's aanbod voor retailbeleggingen, Corekees, lanceerde een nieuw platform voor groene beleggingen. 
 • Coekees is een fintech startup en deze ontwikkeling legt de basis voor duurzame investeringsprojecten die de markt in Nederland en in heel Europa aanspreken.
 • Corekees beheert momenteel kapitaal voor meer dan 800 investeerders en bedrijven, waaronder Blokker, SHV Energy en Vandebron.

 

Financiën en Corporate Governance gerelateerde zaken:

Op voorwaarde dat de aandeelhouders vóór het voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap stemmen, wat resulteert in een verlenging van de verslagperiode tot 18 maanden tot 30 juni 2022, vermelden we hieronder een aantal financiële hoogtepunten. 

Om de markt meer in detail te informeren over de financiële positie en prestaties van de onderneming, zal binnen 3 maanden na het tweede semester eindigend op 31 december 2021 de tweede halfjaarlijkse tussentijdse financiële staten worden gepubliceerd.  

De afnameovereenkomsten afgesloten in het tweede semester van 2021 zal leiden tot een geldstroom bij levering of intrekking van de geverifieerde emissiereductie. Dit wordt verwacht in het derde semester van de verslagperiode 2021/2022. Tegelijkertijd wordt verwacht dat de inkomsten worden erkend.

Het kalenderjaar 2021 was een jaar van investeren in de ontwikkeling van het bedrijf. De meeste investeringen zijn gedaan in softwareontwikkeling, marktontwikkeling en structurering van de Groep. Deze investeringen zijn gefinancierd door de opname van de tweede tranche onder de investeringsovereenkomst die is ondertekend tussen de Vennootschap en een consortium van in Nederland gevestigde geaccrediteerde investeerders. Na deze tweede opname is de overeenkomst met wederzijds begrip beëindigd.

De Vennootschap heeft in het tweede semester drie 100% dochterondernemingen opgericht die ook de bedrijfsactiviteiten vertegenwoordigen die de strategie van de Vennootschap weerspiegelen:

 • DutchGreen Project Management BV
 • GreenTech Solutions BV
 • Habitat BioBank BV

Verder is de overname van Static Corporation BV in het tweede semester van 2021 en als gevolg daarvan is de controle overgedragen. De toewijzing van de aankoopprijs is in uitvoering en zal worden opgenomen in de tweede halfjaarlijkse tussentijdse financiële staten.

Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van 15 september 2021 zijn twee niet-uitvoerende bestuurders benoemd. Met de benoeming van mevrouw Van der Meulen en de heer den Hartog is de samenstelling van de Raad in overeenstemming met de meeste in Nederland geldende Corporate Governance regels. 

DGB blijft deelnemen aan de wereldwijde discussie over de beste manier om de prijs van CO2-compensaties te waarderen - samen met toonaangevende accountantskantoren - inclusief hun impact bij het bijdragen aan biodiversiteit en maatschappelijke impact op de grond waar herbebossingsprojecten worden ontwikkeld.

 

Vooruitzichten:

 • De vooruitzichten voor DGB zijn robuust, gedreven door de toenemende wereldwijde vraag naar CO2-compensatie naarmate de wereld op weg is naar haar netto-nuldoelstellingen en door een groeiende pijplijn van projecten.
 • DGB ervaart een sterke vraag tegen hoge prijzen voor de CO2-credits die het verwacht te origineren in H1 2022. Op nature-based CO2-credits worden momenteel verhandeld voor een gemiddelde van US $ 14,26/credit (zoals te zien is op www.carboncredits.com). 
 • De prijzen van CO2-compensatie stijgt in een markt die snel groeit. Volgens het EcoSystem Marketplace Initiative van Forest Trends zijn de transacties van CO2-compensatie tussen september 2020 en september 2021 met 280% gegroeid. Dit jaar heeft de vrijwillige CO2-compensatiemarkt  op 9 november 2021 de grens van meer dan US$ 1 miljard overschreden.
 • DGB heeft haar strategische en operationele doelstellingen verwezenlijkt in 2021 en is van plan de projectpijplijn uit te breiden van 13 miljoen ton CO2-compensatie naar meer dan 16 miljoen ton CO2-compensatie in H1 2022 - dit zal het in staat stellen meer compensatie aan te bieden aan een breder scala aan zakelijke klanten met bindende afnameovereenkomsten.
 • DGB verwacht ook haar ultramoderne cloudgebaseerde online habitatbanking platform te lanceren de eerste helft van 2022.

 

Links:

 

Contact details:

Selwyn Duijvestijn, CEO
DGB GROUP N.V.
press@dgb.earth
+31 (0) 20 8080825 (NL)
+44 (0) 20 8064 0936 (EN)

 

About DGB:

Dutch Green Business Group N.V. is a public company traded on the main Dutch stock exchange Euronext Amsterdam under the ticker symbol AEX:DGB and ISIN-code NL0009169515. DGB’s strategy is to participate in large forest carbon offset projects around the world that deliver commercial and environmental benefits. DGB’s vision is to be a leading high-impact investor in sustainably managed forests by providing competitive real investment returns for shareholders combined with high social impact. www.dgb.earth.

 

Disclaimer:

This press release does not contain (an invitation to make an) offer to buy or sell or otherwise acquire or subscribe to shares in DGB Group N.V. and is not an advice or recommendation to take or refrain from taking any action. This press release contains statements that could be construed as forward-looking statements, including with regard to the financial position of the DGB Group, the results it achieved and the business (ies) it runs. Forward-looking statements are all statements that do not relate to historical fact. These statements are based on information currently available and on forecasts and estimates made by DGB Group management. Although the DGB Group believes that these statements are based on reasonable assumptions, it cannot guarantee that the ultimate results will not differ materially from those statements that could be construed as forward-looking statements. Factors that may lead to, or contribute to, differences in current expectations include, but are not limited to: developments in legislation, technology, tax, regulation, stock market price fluctuations, legal proceedings, regulatory investigations, competitive relationships and general economic conditions . These and other factors, risks and uncertainties that may affect any forward-looking statement or the actual results of DGB Group are discussed in the annual report. The forward-looking statements in this document speak only as of the date of this document. Subject to any legal obligation to do so, the DGB Group assumes no obligation or responsibility to update the forward-looking statements contained in this document, whether related to new information, future events or otherwise.

Voordat u gaat..

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB Group's.

Read other articles

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

Laten we je leren kennen

Laten we het hebben over hoe we samen waarde kunnen creëren voor uw duurzaamheidstraject.