x
LAATSTE ARTIKEL Commercieel directeur Rob Jansen schuift aan bij Business Class Lees artikel

DGB kondigt afronding aan van eerste grote afnameovereenkomst voor VER's (omzet € 1,1 miljoen)

DGB Group NV (“DGB”, “DutchGreen” of “the Group”) (Euronext: DGB), een toonaangevend bedrijf voor herbebossing en CO2-compensatie in Nederland, is verheugd de voltooiing aan te kondigen van haar eerste grote afnameovereenkomst voor geverifieerde emissiereducties (“VERs”) die in het eerste kwartaal van 2022 omzet voor de Groep genereert van ongeveer €1,1 miljoen.

Zoals aangekondigd op 30 december 2021, ondertekende DGB haar eerste grote afnameovereenkomst voor maximaal 128.000 ton VER's met een contractprijs van US $10 per ton met een international energiebedrijf. De Groep bevestigt dat de verificatieprocedures voor de certificering van het project zijn voltooid en dat 126.297 ton VER's, afkomstig van een herbebossingsinvesteringsproject in Sierra Leone, nu zijn uitgegeven en geleverd aan de koper.

Selwyn Duijvestijn, CEO van DGB: “We zien een significante toename van de vraag in alle marktsegmenten van onze projectportfolio. De voltooiing van onze eerste grote afnameovereenkomst voor VER's met een groot internationaal energiebedrijf toont ons vermogen aan om grote transacties met succes af te sluiten. De overeenkomst genereerde in het eerste kwartaal een omzet van ongeveer € 1,1 miljoen met een brutomarge van 60,7%.”

VER's zijn ook algemeen bekend als vrijwillige emissiereducties, CO2-compensaties of CO2-credits. VER's zijn in wezen een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (GHG) van een project dat onafhankelijk wordt gecontroleerd (dat wil zegge geverifieerd) volgens een certificeringsnorm van een derde partij. Elke VER staat voor één ton CO2-equivalente uitstoot. Dit project is geverifieerd volgens de Verified Carbon Standard (VCS).

Aangezien dertig procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen wordt veroorzaakt door bosvernietiging en slechte landbouwpraktijken, richt DGB zich op het stimuleren van CO2-vastlegging in de sector landbouw, bosbouw en ander landgebruik (AFOLU) door middel van natuurbescherming, natuurherstel en natuurontwikkeling.

 

Contact details:

Selwyn Duijvestijn, CEO
DGB GROUP N.V.
press@dgb.earth
+31 (0) 20 8080825 (NL)
+44 (0) 20 8064 0936 (EN)

 

Over DGB:

Dutch Green Business Group N.V. is een beursgenoteerde vennootschap die wordt verhandeld op de belangrijkste Nederlandse beurs Euronext Amsterdam onder het tickersymbool AEX:DGB en ISIN-code NL0009169515. De strategie van DGB is om deel te nemen aan grote CO2-compensatieprojecten voor bossen over de hele wereld die commerciële en ecologische voordelen opleveren. De visie van DGB is om een toonaangevende projectontwikkelaar met een grote impact te zijn in duurzaam beheerde bossen in combinatie met een hoge sociale impact. www.dgb.earth.

 

Disclaimer:

Dit persbericht bevat geen (een uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het kopen of verkopen of anderszins verwerven van of inschrijven op aandelen in DGB Group N.V. en is geen advies of aanbeveling om al dan niet actie te ondernemen. Dit persbericht bevat uitspraken die kunnen worden opgevat als toekomstgerichte uitspraken, onder meer met betrekking tot de financiële positie van de DGB Groep, de behaalde resultaten en de onderneming(en) die zij leidt. Toekomstgerichte verklaringen zijn alle verklaringen die geen betrekking hebben op historische feiten. Deze verklaringen zijn gebaseerd op informatie die momenteel beschikbaar is en op prognoses en schattingen gemaakt door het management van de DGB Groep. Hoewel de DGB Groep van mening is dat deze verklaringen zijn gebaseerd op redelijke veronderstellingen, kan zij niet garanderen dat de uiteindelijke resultaten niet wezenlijk zullen verschillen van die verklaringen die kunnen worden opgevat als toekomstgerichte verklaringen. Factoren die kunnen leiden tot of bijdragen aan verschillen in huidige verwachtingen zijn onder meer: ​​ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken van toezichthouders, concurrentieverhoudingen en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die van invloed kunnen zijn op toekomstgerichte uitspraken of de feitelijke resultaten van DGB Groep worden besproken in het jaarverslag. De toekomstgerichte verklaringen in dit document gelden alleen op de datum van dit document. Behoudens enige wettelijke verplichting om dit te doen, aanvaardt de DGB Groep geen verplichting of verantwoordelijkheid om de toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Voordat u gaat..

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB Group's.

Read other articles

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

Laten we je leren kennen

Laten we het hebben over hoe we samen waarde kunnen creëren voor uw duurzaamheidstraject.