x
LAATSTE ARTIKEL Wat is CSRD en welke invloed heeft dit op uw bedrijf? Lees artikel

DGB presenteert operationele Q2-update

Dutch Green Business Group NV (“DGB” of “de Groep”) (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevende ontwikkelaar van grootschalige natuurprojecten en CO2-projecten voor ecosysteemherstel, kondigt met trots haar operationele Q2-update aan. Met een projectpijplijn van meer dan 16,8 miljoen ton CO2-compensatie loopt DGB al vooruit op haar afgegeven outlook over 2022 en ligt de Groep op schema om de strategische en operationele doelstellingen voor het jaar te realiseren.

DGB is een projectontwikkelaar voor natuurprojecten om hoge kwaliteit CO2-credits te creëren, ookwel bekend als Verified Emission Reduction ("VER's"). VER's zijn ook algemeen bekend als vrijwillige emissiereducties, CO2-compensatie of CO2-credits. VER's zijn in wezen een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen ("BKG") van een project dat onafhankelijk wordt gecontroleerd (d.w.z. geverifieerd) volgens een certificeringsnorm van een derde partij. Elke CO2-credit staat voor één ton CO2-equivalente uitstoot.

“Ons doel is om de natuur te helpen bloeien en gedijen. Carbon credits bieden een geweldige kans om unieke natuurprojecten te financieren. De vraag naar CO2 credits is fundamenteel bewezen en ondersteund door wetgeving van bijna elk land wereldwijd. Wereldwijde megatrends stimuleren de vraag naar CO2-reductie en ondersteunen onze groeimogelijkheden. DGB-beleggers waarderen deze marktdynamiek en de grote kans die het biedt.”
- S.A.M. Duijvestijn, CEO van DGB

Q2 2022 Hoogtepunten

CO2-markten en prijzen:

 • CO2 markten breiden zich snel uit. Er is een bijna universele consensus van regeringen en particuliere bedrijven dat de markt moet groeien om aan de wereldwijde klimaatdoelstellingen te voldoen. De huidige gemiddelde indexprijs voor CO2-reductie credits uit natuurprojecten op de vrijwillige CO2-markt is $8,29, en er is een premie voor kwalitatief hoogwaardige credits..
 • Wereldwijd adviesbureau EY heeft een rapport gepubliceerd waarin staat dat de prijs van vrijwillige CO2-credits tussen nu en 2035 waarschijnlijk zal verdrievoudigen en zelfs tot zes keer kan stijgen. EY verwacht dat de prijzen tegen 2035 tussen $80 en $150 per ton CO2-reductie zullen stijgen en tegen 2050 verder zullen stijgen in de richting van de prijsklasse van $150 tot $200.
 • De projectenpijplijn van DGB bestaat nu uit meer dan 16,9 miljoen ton CO2-reductie credits die beschikbaar zijn voor afnameovereenkomsten, een groei van +22,5% sinds de 13,8 miljoen beschikbare ton CO2-reductie credits van vorig kwartaal en een groeipercentage van +603,6 % jaar-op-jaar, waarmee DGB de meest vooraanstaande projectontwikkelaar van CO2-reductie credits in Nederland is. 

DGB presenteert operationele Q2-update-1

Afnameovereenkomsten & Verkoop:

 • DGB richt zich op het opschalen van haar activiteiten en het financieren van de projecten door langlopende afnameovereenkomsten aan te gaan voor CO2-reductie credits die later in 2022 en de komende jaren worden geverifieerd. Dit is een essentieel onderdeel van haar strategie voor de verkoop en distributie van Co2-reductie credits..
 • Een afnameovereenkomst voor de lange termijn is een juridisch contract waarin een koper ermee instemt om op een vast tijdstip, meestal enkele jaren in de toekomst, een vast aantal CO2-credits te kopen tegen vaste prijzen. Afnameovereenkomsten op lange termijn geven DGB voorspelbaarheid over het aantal te verkopen CO2-credits, de inkomsten die in de toekomst door een project worden gegenereerd en de kasstroom.
 • In het derde kwartaal van 2021 sloot DGB haar eerste bindende CO2-afnameovereenkomsten, waarmee DGB zich ertoe verbonden heeft de CO2-uitstoot voor verschillende klanten te compenseren.
 • In Q1 voltooide DGB de eerste substantiële afnameovereenkomst ter waarde van € 1,1 miljoen met een groot internationaal energiebedrijf, wat bijdroeg aan de omzet in 2022. In het tweede kwartaal tekende DGB aanvullende bindende afnameovereenkomsten met verschillende klanten, waardoor het totaal voor 2022 uitkomt op 156.572 ton Co2-reductie.

DGB presenteert operationele Q2-update-2

Projectmijlpalen en financiering:

 • in het tweede kwartaal lanceerde DGB een nieuwe plaatsing van € 2,0 miljoen via  groene obligaties. Beleggers ontvangen een rendement van 8% per jaar en de obligaties hebben een looptijd van 4 jaar. De rente wordt per kwartaal achteraf betaald. De Raad van Bestuur is verheugd met de reeds € 500.000 ingeschreven obligaties, aangezien het het gedeelde vertrouwen van beleggers in het bedrijf weerspiegelt.
 • In het tweede kwartaal nodigde DGB investeringsfirma’s en multinationals uit voor een aanbestedingsprocedure voor vijf van de projecten in de pijplijn:
  • DGB Hongera AR Project Kenya - 7 miljoen credits gedurende de looptijd van het project van 30 jaar (ongeveer 225,00 CO2-credits per jaar).
  • Hongera Energy Efficient Cookstove Project Kenia - 1,8 miljoen credits gedurende de projectduur van 6 jaar (ongeveer 300,00 carbon credits per jaar).
  • DGB Sawa AR Project Kameroen - 1,8 miljoen credits gedurende de projectduur van 6 jaar (ongeveer 300.000 CO2-credits per jaar).
  • Sawa Cookstove Project Kameroen - 1,8 miljoen credits gedurende de projectduur van 6 jaar (ongeveer 300.000 carbon credits per jaar).
  • DGB Kameroen Bebossingsproject - 5,1 miljoen credits gedurende de looptijd van het project van 30 jaar (ongeveer 175,00 CO2-credits per jaar).
 • DGB verwacht in Q3 2022 investeringsvoorstellen te ontvangen en transacties af te sluiten om de huidige projectpijplijn te financieren en toekomstige groei zeker te stellen.

DGB presenteert operationele Q2-update-3

Verkoop- en distributienetwerk:

 • DGB werkt nauw samen met haar klanten om duurzamere activiteiten te stimuleren ten dienste van de mens en de planeet. DGB helpt bij het inschatten van milieurisico’s voor bedrijven en schetst de mogelijkheden voor CO2-reductie en investeringen in een steeds groter wordende ESG-sector.
 • Om het aantal afnameovereenkomsten te verhogen en de projectenpijplijn te financieren, breidde DGB in het tweede kwartaal het verkoop- en distributienetwerk verder uit. DGB werkt samen met ESG-adviseurs en milieuadviesbureaus in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.
 • Met de CO2-calculator CO2.expert van DGB kunnen MKB-klanten hun CO2-voetafdruk meten en aanbevelingen ontvangen om deze aan te pakken. De geavanceerde online tool is al goed ontvangen door de klanten van het bedrijf en heeft in 2022 een sterke gebruikersgroei gezien. In het tweede kwartaal verwelkomde DGB 50 nieuwe klanten op het platform.
 • DGB's retailmerk Corekees is aanzienlijk gegroeid sinds de investering van DGB. Na de 500.000-serie van EUR 500.000 vorig jaar, een financieringsronde vorig jaar, zag het retailinvesteringsplatform een ​​stijging van 195% in het aantal geplante bomen en een stijging van 118% in het totale aantal terugkerende investeerders via zijn maandelijkse abonnementsmodel. DGB treedt op als hoeksteeninvesteerder in het merk Corekees voor verdere platformontwikkeling en internationale groei in Europa.

DGB presenteert operationele Q2-update-4

GreenTech Solutions:

 • DGB heeft het softwareontwikkelingsteam in het tweede kwartaalverder  uitgebreid, maar de lancering van het cloud-based online platform voor biodiversiteit credits uitgesteld tot de tweede helft van 2022.
 • DGB zette de ontwikkeling van de reeks GreenTech-oplossingen voort, zoals samengevat en gepresenteert op biodiversiteit.space.

Outlook:

 • De vooruitzichten voor DGB zijn robuust, gedreven door een toenemende wereldwijde vraag naar CO2-reductie en een groeiende projectpijplijn.
 • Met een projectpijplijn van meer dan 16,8 miljoen ton CO2-compensatie loopt DGB al vooruit op haar afgegeven outlook over 2022 en ligt de Groep op schema om de strategische en operationele doelstellingen voor het jaar te realiseren.
 • In H2 2022 is de Groep van plan om uit te breiden naar nieuwe projectlocaties om meer CO2-reductie te ontwikkelen en aan te bieden aan een breder scala van zakelijke en particuliere klanten door middel van langlopende afnameovereenkomsten. De Groep verhoogt haar outlook tot 23,5 miljoen carbon credits in Q3 en 30.0 miljoen carbon credits in Q4 van dit jaar.

 

Contactgegevens:

Logo_DGB_landscape_fc_orange_blue

DGB GROUP NV
press@dgb.earth

+31108080126 (NL)
+442080640936 (EN)

 

Over DGB:

Dutch Green Business Group NV is een beursgenoteerde vennootschap die wordt verhandeld op de belangrijkste Nederlandse beurs Euronext Amsterdam onder tickersymbool AEX:DGB en ISIN-code NL0009169515. DGB is een projectontwikkelaar van hoogwaardige grootschalige CO2- en biodiversiteitsprojecten geaccrediteerd door derden, gericht op het laten bloeien en gedijen van de natuur door overheden en bedrijven te helpen klimaatdoelstellingenl te bereiken. De visie van DGB is om een ​​toonaangevende investeerder met een grote impact te zijn in duurzaam beheerde natuurprojecten door aandeelhouders een rendement op de investering te bieden in combinatie met een hoge maatschappelijke impact. www.dgb.earth

 

Disclaimer:

Dit persbericht bevat geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het kopen of verkopen of anderszins verwerven van of inschrijven op aandelen DGB Group NV en is geen advies of aanbeveling over het nemen van maatregelen. Dit persbericht bevat uitspraken die kunnen worden opgevat als toekomstgerichte uitspraken, onder meer met betrekking tot de financiële positie van de DGB Groep, de behaalde resultaten en de onderneming(en) die zij exploiteert. Toekomstgerichte verklaringen zijn alle verklaringen die geen betrekking hebben op historische feiten. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de thans beschikbare informatie en op prognoses en schattingen van de directie van de DGB Groep. Hoewel de DGB Groep van mening is dat deze verklaringen zijn gebaseerd op redelijke veronderstellingen, kan zij niet garanderen dat de uiteindelijke resultaten niet wezenlijk zullen verschillen van die verklaringen die kunnen worden opgevat als toekomstgerichte verklaringen. Factoren die kunnen leiden tot of bijdragen aan verschillen in de huidige verwachtingen zijn onder meer ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, regelgeving, schommelingen in aandelenkoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, concurrentievoorwaarden en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die van invloed kunnen zijn op toekomstgerichte uitspraken of de feitelijke resultaten van DGB Groep worden besproken in het jaarverslag. De toekomstgerichte verklaringen in dit document zijn alleen van toepassing vanaf de datum van dit document. Behoudens enige wettelijke verplichting om dit te doen, aanvaardt de DGB Groep geen verplichting of verantwoordelijkheid om de toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken, ongeacht of deze betrekking hebben op nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Voordat u gaat..

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB Group's.

Read other articles

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

Laten we je leren kennen

Laten we het hebben over hoe we samen waarde kunnen creëren voor uw duurzaamheidstraject.