x
LAATSTE ARTIKEL Lelijke diersoorten moeten ook worden beschermd Lees artikel

DGB roept haar Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeen

DGB GROUP NV (Euronext: DGB, “DGB”) kondigt de bijeenroeping aan van haar Algemene Vergadering van Aandeelhouders (”AVA”), die zal plaatsvinden op 4 februari 2021 om 14.00 uur CET. Zoals aangekondigd op 10 september 2020, wil de Raad van Bestuur, na zorgvuldige afweging van de strategische, economische en financiële aspecten voor alle betrokken stakeholders, een alternatief presenteren voor de uitkering van een speciaal dividend en de liquidatie van DGB zoals aangekondigd door de vorige Raad van Bestuur op 14 juli 2020.

Het door de Raad van Bestuur voorgestelde alternatief betreft de taak en het doel van wereldwijde herbebossing, natuurbehoud en herstel van ecosystemen. Opgericht in 1957 en met een rijke geschiedenis, is de visie voor het bedrijf om een ​​toonaangevende investeerder met een grote impact te blijven door concurrerende reële investeringsopbrengsten te bieden aan haar aandeelhouders, gecombineerd met een hoge sociale impact. De Raad van Bestuur is van mening dat de waardecreatie op lange termijn voor aandeelhouders beter gewaarborgd is als DGB een beursgenoteerde onderneming blijft met activiteiten in de duurzame sector.

Wereldwijde herbebossing

Op de BAVA presenteert de Raad van Bestuur haar plan om natuur te beschermen en de aarde te herbebossen op een schaal die nog nooit eerder haalbaar was.. Door de koolstofvastlegging in vegetatie en bodem te vergroten om de netto koolstofemissies te verminderen, wil DGB oplossingen voor koolstofcompensatie bieden aan individuen, bedrijven en instellingen over de hele wereld.

Selwyn Duijvestijn: ”A successful outcome in reforestation of the planet requires a commercial viable company driven by purpose with significant on-the-ground organizational capabilities. The strength of DGB lies in the fact that we can economically speed up the reforestation process. The listing allows us to finance our operations through private arrangements with individual shareholders, family offices, venture capital firms or alliances with larger corporations through loans, bonds or equity deals. We are able to offer securities for our shareholders in the acquisition of existing forests, lands or companies. A listing allows us to match and access the capital requirement for the job at hand with the urgency of what is needed and the increasing demand to see reforestation occur planet wide."

Preferente aandelen

Op 10 september 2020 maakte DGB de nominatie en betrokkenheid bekend van de heer John Mappin en mevrouw Irina Kudrenok-Mappin. Na zorgvuldige afweging en communicatie kwamen alle betrokken partijen tot de conclusie dat het in het belang van DGB is dat de heer D.J. Mappin en mevrouw I. Kudrenok - Mappin worden geïnstalleerd in het bestuur van Stichting Preferente Aandelen DGB Group.

Tijdens de BAVA op 26 april 2019 stemde de Algemene Vergadering voor de structuur om beschermingsmaatregelen te nemen tegen een mogelijke bedreiging van de strategie, continuïteit, onafhankelijkheid en / of identiteit van de vennootschap. DGB zal nu de beschermingsmaatregelen optimaliseren en implementeren door a) haar prioriteitsaandelen in te kopen en b) de heer D.J. Mappin en mevrouw I. Kudrenok - Mappin als respectievelijk voorzitter van het bestuur en bestuurslid van Stichting Preferente Aandelen DGB Group te installeren met de bevoegdheid om preferente aandelen uit te geven om het doel van de onderneming te beveiligen.

John Mappin: “My wife Irina and I are extremely excited by the potential and positive effects that DGB can create for this planet. DGB’s Global Reforestation project solves the very practical and real challenges of man’s symbiosis and relationship with trees to harness free market forces and the access to capital needed to rapidly accelerate the reforestation of earth.'

Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders

De BAVA vindt plaats op 4 februari 2021 om 14.00 uur CET. Op de BAVA zullen aandeelhouders kunnen stemmen over het alternatief voor de uitkering van een speciaal dividend. De volledige oproeping van de BAVA, de agenda en de toelichting daarop en verder BAVA-materiaal kunnen worden gedownload van de website van DGB www.dgb.earth.

 

Links:

 

Contact details:

DGB GROUP NV
press@dgb.earth
020 8080825

 

Disclaimer:

Dit persbericht kwalificeert als een openbaarmaking in de zin van artikel 17 lid 1 van de Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (MAR) en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 MAR. Dit persbericht bevat geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op aandelen DGB Group N.V. en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

Dit persbericht bevat verklaringen die opgevat kunnen worden als toekomstgerichte uitspraken, onder meer ten aanzien van de financiële positie van de DGB Group, de door haar behaalde resultaten en de door haar gedreven onderneming(en). Verklaringen over de toekomst zijn alle verklaringen die geen betrekking hebben op historische feiten. Deze verklaringen zijn gebaseerd op informatie die momenteel voorhanden is en op prognoses en schattingen van het management van de DGB Group. Hoewel de DGB Group van mening is dat deze verklaringen gebaseerd zijn op redelijke veronderstellingen, kan zij niet garanderen dat de uiteindelijk te behalen resultaten niet wezenlijk afwijken van de verklaringen die opgevat kunnen worden als toekomstgerichte uitspraken. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, concurrentieverhoudingen en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van DGB Group, worden besproken in het jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document. Behoudens enige wettelijke verplichting daartoe aanvaardt de DGB Group geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit document zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Voordat u gaat..

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB Group's.

Read other articles

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

Laten we je leren kennen

Laten we het hebben over hoe we samen waarde kunnen creëren voor uw duurzaamheidstraject.