x
LAATSTE ARTIKEL Wat is de CO₂-prestatieladder? Lees artikel

Wat is de CO₂-prestatieladder?

De CO₂-prestatieladder is een instrument om bedrijven en overheden te helpen hun CO₂-uitstoot te reduceren en hun kosten hierbij laag te houden. Hiermee kunnen instanties hun CO₂-voetafdrukken berekenen, hun klimaatdoelstellingen in kaart brengen en hun maatregelen op het gebied van CO₂-reductie beheren. Het zogenoemde CO₂-managementsysteem wordt sinds 2011 beheerd door Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Het doel van SKAO is om de CO₂-uitstoot in het bedrijfsleven op Europees niveau te reduceren door de CO₂-prestatieladder landelijk te implementeren, resultaten te boeken en pilots uit te voeren in het buitenland.

Wat is de CO2-prestatieladder__Aerial view of a city surrounded by a forest_visual 1Luchtfoto van een bos omringd door een stad. AI-gegenereerde afbeelding.

Hoe werkt de CO₂-prestatieladder?

De vijf niveaus

De CO₂-prestatieladder bestaat uit vijf niveaus met in elk niveau vier invalshoeken; vijf stappen die uw succes betreffende CO₂-reductie representeren. Hoe hoger uw bedrijf staat op de ladder, des te hoger u zich certificeert, des te meer gericht op de reductie van uw CO₂-uitstoot in de keten. Het startpunt is altijd uw eigen bedrijf. Uitstoot staat hierbij niet alleen voor de emissies van uw bedrijf; het staat voor de totale uitstoot van uw gehele keten. Alle drie de scopes betreffende uitstoot komen bij de prestatieladder aan bod. Hierdoor worden bedrijven gestimuleerd om hun klanten en leveranciers ook te laten verduurzamen. 

Lees meer: CO₂-voetafdrukken voor beginners

De vijf niveaus zijn als volgt:

 1. Identificeer uw energieverbruik en waar u precies energie verbruikt.

 2. Lever een geschatte som van uw energieverbruik en uw CO₂-uitstoot en identificeer reducties voor uw organisatie.

 3. Bereken uw halfjaarlijkse CO₂-uitstoot, maak een CO₂- en energiereductieplan en doe mee aan reducties binnen de keten.

 4. Bereken de haIfjaarlijkse CO₂-uitstoot van uw eigen organisatie en bepaal indicatief uw aandeel in de keten. Breid uw CO₂- en energiereductieplan uit met eigen reductiemaatregelen voor reducties binnen de keten en start nieuwe reductiemaatregelen in samenwerking met andere ketenpartners.

 5. Bereken de haIfjaarlijkse CO₂-uitstoot van uw eigen organisatie en kwantificeer uw aandeel in de keten met de berekening van uw scope 3-uitstoot. Realiseer uw voornoemde CO₂- en energiereductieplan en start verdere reductiemaatregelen op binnen de keten.

dgb picaLuchtfoto van een bos omringd door een stad. AI-gegenereerde afbeelding.

De vier invalshoeken

Er bestaan een aantal eisen waaraan een bedrijf moet voldoen om de CO₂-prestatieladder te kunnen gebruiken. Deze eisen worden per niveau strenger en worden bekeken vanuit vier invalshoeken:

 • Inzicht: Het berekenen van uw CO₂-voetafdruk en het verduidelijken van energiestromen.

 • Reductie: Doelen stellen over het terugdringen van uw CO₂-uitstoot en uw energieverbruik.

 • Transparantie: De communicatie over CO₂-gerelateerde beleiden binnen uw organisatie.

 • Participatie: Actieve deelname aan initiatieven op het gebied van CO₂-reductie in de keten.

Deze invalshoeken zijn bewust niet heel specifiek. Zo hebben bedrijven veel ruimte voor creativiteit en eigen inbreng bij het reduceren van hun CO₂-uitstoot.

Lees meer over de CO₂-certificaten van DGB

De CO₂-prestatieladder en de CO₂-voetafdruk

CO₂-voetafdrukken hebben veel samenhang met de CO₂-prestatieladder. Het berekenen van uw uitstoot is immers een belangrijk deel van het systeem.

Een CO₂-voetafdruk is een berekening van de hoeveelheid CO₂-equivalente uitstoot die uw bedrijf in een gegeven periode uitstoot. Dit kan gaan om directe emissies, maar ook indirecte emissies binnen uw productieketen. CO₂-uitstoot wordt veroorzaakt door alle bedrijfsactiviteiten van de organisatie. Uw CO₂-voetafdruk omvat alle bedrijfsactiviteiten en soorten uitstoot, zoals energie-, gas- en brandstofverbruik. Zo kan de focus voor de reductiemaatregelen op de grootste activiteiten worden aangebracht. 

Lees meer: Sustainability simplified II: Carbon units for beginners

De berekening van uw CO₂-voetafdruk is een belangrijk onderdeel van de CO₂-prestatieladder. U kunt binnen de ladder de voortgang van uw CO₂-doelstellingen in kaart brengen door middel van uw CO₂-voetafdruk. Emissies afkomstig van alle drie scopes kunnen hiermee in kaart worden gebracht en met de methodiek worden het energieverbruik en de CO₂-emissies verlaagd. Door een certificering met de CO₂-prestatieladder kunt u uw gehele productieketen stimuleren om ook te verduurzamen. Hierdoor blijft u uw concurrentie een stapje voor, kunt u voldoen aan natuurgerelateerde wetgeving en invulling van de Europese klimaatdoelstellingen en verbetert u uw bedrijfsimago. Als u als bedrijf klaar bent om uw CO₂-uitstoot continu te blijven verlagen, staat de CO₂-prestatieladder voor u klaar.

Lees meer: Wat is CSRD en welke invloed heeft dit op uw bedrijf?

Tot slot, het verschil tussen deze twee hulpmiddelen is: 

 • De CO₂-voetafdruk is een momentopname van uw CO₂-uitstoot. 
 • De CO₂-prestatieladder is een continue verbetermethodiek die uw CO₂-voetafdruk gebruikt om uw CO₂-uitstoot te verlagen. Het is een certificering die kan worden gebruikt voor aanbestedingen, de verbetering van uw bedrijfsprestaties en het versterken van uw marktpositie.

Bereken uw uitstoot en stijg op de ladder met DGB Group

Bij DGB staan wij voor bedrijfsduurzaamheid. DGB helpt bedrijven met de berekening van hun CO₂-voetafdruk volgens het GHG-protocol en de CO₂-prestatieladder. Net als de CO₂-prestatieladder helpt onze CO₂-voetafdrukcalculator CO2 Expert u om uw CO₂-uitstoot in kaart te brengen, waardoor wij u kunnen helpen certificering te krijgen. Wij helpen u inzicht in uw jaarlijkse energiestromen te krijgen en om klimaatdoelen op te stellen. Verder helpen wij u met het opstellen van reductieplannen met als ultiem doel te komen tot een evenwicht van energieverbruik en -productie. Veel bedrijven lukt het niet om dit evenwicht volledig te bereiken, maar met CO₂-compensatie kunt u uiteindelijk uw laatste beetje onontkoombare uitstoot compenseren. Door middel van onze hoogwaardige natuurprojecten op het gebied van herbebossing, energiezuinige kookovens en agroforestry, helpen wij bedrijven op weg om hun CO₂-uitstoot te neutraliseren.

Reduceer en compenseer uw CO₂-uitstoot met DGB

Voordat u gaat..

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB Group's.

Read other articles

Stadslandbouw is voedselteelt in en rond stedelijke omgevingen. Met de groeiende mondiale belangstel..

Wereldwijd zijn gebouwen verantwoordelijk voor 37% van de mondiale CO₂-uitstoot en 34% van de energi..

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een belangrijke ontwikkeling op het gebied..

Laten we je leren kennen

Laten we het hebben over hoe we samen waarde kunnen creëren voor uw duurzaamheidstraject.