x
LAATSTE ARTIKEL Commercieel directeur Rob Jansen schuift aan bij Business Class Lees artikel

DGB geeft operationele Q1 update

Dutch Green Business Group NV (“DGB”, “DutchGreen” of “de Groep”) (Euronext: DGB), een leider in CO2-compensatie en ecosysteemherstelbedrijf, is verheugd haar Q1-update aan te kondigen. Het eerste kwartaal kende een periode van aanhoudend momentum, terwijl de Groep haar strategische doelstelling nastreeft om een toonaangevende projectontwikkelaar te worden van hoogwaardige grootschalige CO2- en biodiversiteitsprojecten geaccrediteerd door derden.

DGB is een projectontwikkelaar voor natuurprojecten om hoge kwaliteit CO2-credits te creëren, ookwel bekend als Verified Emission Reduction ("VER's"). VER's zijn ook algemeen bekend als vrijwillige emissiereducties, CO2-compensatie of CO2-credits. VER's zijn in wezen een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen ("BKG") van een project dat onafhankelijk wordt gecontroleerd (d.w.z. geverifieerd) volgens een certificeringsnorm van een derde partij. Elke CO2-credit staat voor één ton CO2-equivalente uitstoot.

De robuuste projectenpijplijn van DGB bestaat nu uit meer dan 13,6 miljoen ton CO2-credits die klaar zijn voor afnameovereenkomsten, waarmee het de grootste projectontwikkelaar van CO2-credits in Nederland is.

Selwyn Duijvestijn, Chief Executive van DGB, zei: “Ik ben verheugd om de snelle groei van DGB te zien en ben trots op wat ons team het afgelopen kwartaal heeft bereikt, maar nog enthousiaster over onze sterke projectenpijplijn en onze ambities voor de toekomst. Wereldwijde megatrends stimuleren de vraag naar CO2-credits en ondersteunen onze groeimogelijkheden. De voltooiing van DGB's eerste grote CO2-afnameovereenkomst van ongeveer € 1,1 miljoen in het eerste kwartaal toont ons vermogen aan om grote transacties met succes af te sluiten. We zijn perfect gepositioneerd voor substantiële groei gedurende de rest van het jaar.”

Q1 2022 Highlights

CO2-markten en prijzen:

 • De prijzen van CO2-credits stijgen in een markt die snel groeit. De huidige gemiddelde indexprijs voor Nature Based Carbon Offset Credit in de vrijwillige CO2-markten is $ 11,14. 
 • DGB ervaart een sterke vraag tegen premium prijzen voor haar carbon credits. DGB blijft deelnemen aan de wereldwijde discussie over de beste manier om de prijs van CO2-credits te waarderen - samen met toonaangevende accountantskantoren - inclusief hun impact aan het bijdragen aan biodiversiteit en maatschappelijke impact waar de sprojecten worden ontwikkeld.
 • In het eerste kwartaal van het jaar werd een bijna recordvolume van natuurprojecten goedgekeurd voor opname in het register van Verra's Voluntary Carbon Standard (VCS). In totaal werden natuurprojecten met jaarlijkse emissiereducties van 10,7 miljoen ton geregistreerd onder het VCS-programma in het eerste kwartaal, tegen 10,1 miljoen ton in het vierde kwartaal. Het cijfer is meer dan het dubbele van het volume dat is goedgekeurd in het eerste kwartaal van 2021 en het op twee na grootste sinds het programma in 2009 begon met het uitgeven van CO2-credits. 

Projectmijlpalen:

 • Het DGB Hongera Bebossingsproject, waarvoor DGB het recht heeft om 100% van de geproduceerde CO2-credits te ontvangen en heeft exclusieve CO2- en marketingrechten, zal naar verwachting meer dan 7 miljoen credits creëren gedurende zijn 30-jarige projectduur (ongeveer 225,00 CO2-credits per jaar). Het project ging in Q1 de ontwikkelingsfase in.
 • Het Hongera Energy Efficient Cookstove Project, waarvoor DGB het recht heeft om 100% van de geproduceerde CO2-credits te ontvangen en exclusieve CO2- en marketingrechten heeft, zal naar verwachting meer dan 1,8 miljoen credits creëren gedurende de projectduur van 6 jaar (ongeveer 300,00 CO2-credits per jaar). Het project ging in Q1 de ontwikkelingsfase in.
 • Vandaag kondige DGB aan dat haar twee grootschalige natuurprojecten in Kameroen, die naar verwachting meer dan 5,1 miljoen CO2-credits zullen opleveren gedurende de looptijd van het project, ook de ontwikkelingsfase zijn ingegaan. 

flowcharts-01 (1)

Projectfinanciering:

 • DGB is gericht op het opschalen van haar activiteiten en het financieren van de projecten door langlopende afnameovereenkomsten aan te gaan voor CO2-credits die later in 2022 en daarna worden geverifieerd. Dit is een belangrijk onderdeel van de strategie voor de verkoop en distributie van CO2-credits.
 • Een afnameovereenkomst voor de lange termijn is een wettelijk contract waarin een koper ermee instemt om op een vast tijdstip, meestal enkele jaren in de toekomst, een vast aantal CO2-credits te kopen tegen vaste prijzen. Afnameovereenkomsten op lange termijn bieden DGB voorspelbaarheid over het aantal CO2-credits dat in de toekomst zal worden verkocht en de inkomsten die door een project worden gegenereerd. Dit helpt het vertrouwen in natuurprojecten aan te wakkeren, waardoor kapitaalinvesteringen van de Groep worden verminderd.
 • In het derde kwartaal van 2021 heeft DGB haar eerste bindende CO2-afnameovereenkomsten gesloten, op grond waarvan DGB zich ertoe heeft verbonden de CO2-uitstoot voor verschillende klanten te compenseren. In het eerste kwartaal sloot DGB de eerste grote afnameovereenkomst voor Verified Emission Reduction ter waarde van € 1,1 miljoen af ​​met een groot internationaal energiebedrijf.
 • Vervolgens heeft DGB meer dan € 750.000 opgehaald met de uitgifte van converteerbare groene obligaties om de ontwikkeling van haar projecten te financieren. Beleggers in deze green impact obligatie ontvangen een rendement van 6% per jaar met een looptijd van 4 jaar en de notes bevatten een verplichte conversie in DGB-aandelen op 30 september 2025 tegen een prijs van € 2,00. De slotkoers van DGB op 1 april 2022 was €1,04.
 • In het eerste kwartaal verwelkomde de Raad van Bestuur van de Groep een nieuwe grootaandeelhouder in haar investeerdersbestand en was verheugd te zien dat de familie Bleijenberg de missie van DGB deelde en het langetermijnperspectief van haar bedrijfsmodel observeerde door een belang van 4,82% te verwerven.

Verkoop- en distributienetwerk:

 • Om het aantal afnameovereenkomsten te vergroten en de projectpijplijn te financieren, breidde DGB in het eerste kwartaal haar verkoop- en distributienetwerk actief uit door samen te werken met belangrijke spelers in de sector. 
 • DGB heeft een marketingovereenkomst getekend met Emstream en hun eigen vrijwillige groothandelsmarkt voor CO2-credits, Emsurge Carbon, als een primaire route naar de markt voor haar geverifieerde emissiereducties ("VER's").
 • DGB heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met StenVi om de verdere groei van haar CO2-calculator te stimuleren. Het CO2.expert-platform stelt particuliere en zakelijke klanten in staat om hun CO2-voetafdruk te meten en geeft aanbevelingen over hoe deze met CO2-credits kunnen worden aangepakt.
 • DGB werkt samen met The Diar Group om een ​​groenere toekomst op te bouwen in het Midden-Oosten en Afrika. De joint venture in Kenia zal opereren als Diar Dutch Green ten behoeve van CO2-advisering en CO2-projectfinanciering in zowel het Afrikaanse continent als het hele Midden-Oosten, inclusief Saoedi-Arabië en de VAE, met een eerste kantoor in Nairobi, Kenia om de ontwikkeling te ondersteunen. 

flowcharts-02 (1)

GreenTech-oplossingen

 • In 2021 lanceerde DGB haar nieuwe CO2-calculator waarmee MKB-klanten hun CO2-voetafdruk kunnen meten en aanbevelingen kunnen doen over hoe deze aan te pakken. CO2.expert is het eerste platform dat is ontwikkeld door de volledige dochteronderneming van DGB, GreenTech Solutions, in samenwerking met haar softwareontwikkelingsbedrijf, Statix ​​Artificial Intelligence BV. De calculator is al goed ontvangen door de klanten van het bedrijf en heeft in het eerste kwartaal een sterke gebruikersgroei gezien .
 • DGB heeft haar softwareontwikkelingsteam uitgebreid en verwacht in de eerste helft van 2022 het ultramoderne cloudgebaseerde platform voor online habitatbankieren te lanceren. DGB zette de ontwikkeling van de reeks greentech-oplossingen voort die worden samengevat op de website  www.biodiversiteit.space

Outlook:

 • De vooruitzichten voor DGB zijn robuust, gedreven door de toenemende wereldwijde vraag naar CO2-credits naarmate de wereld haar netto nul-doelstellingen aanscherpt en door een groeiende projectpijplijn.
 • DGB heeft de strategische en operationele doelstellingen in 2021 verwezenlijkt en is van plan de projectpijplijn uit te breiden van 13 miljoen CO2-credits naar meer dan 16 miljoen ton CO2-credits in het tweede kwartaal van 2022 - dit zal de Groep in staat stellen meer CO2-credits aan te bieden aan een breder scala van zakelijke klanten met bindende afnameovereenkomsten en particuliere klanten.

 

Contactgegevens:

DGB GROUP NV
press@dgb.earth
+31 (0) 20 8080825 (NL)
+44 (0) 20 8064 0936 (EN)

 

Over DGB:

Dutch Green Business Group NV is een beursgenoteerd bedrijf dat wordt verhandeld op de belangrijkste Nederlandse aandelen beurs Euronext Amsterdam onder het tickersymbool AEX:DGB en ISIN-code NL0009169515. DGB is een projectontwikkelaar van hoogwaardige grootschalige CO2- en biodiversiteitsprojecten geaccrediteerd door derden, gericht op natuurbehoud en het laten bloeien van biodiversiteit door overheden en bedrijven te helpen netto nul te bereiken door ecosysteemherstel. De visie van DGB is om een ​​toonaangevende investeerder met een grote impact te zijn in duurzaam beheerde, op de natuur gebaseerde oplossingen door een concurrerend reëel investeringsrendement voor aandeelhouders te bieden in combinatie met een hoge maatschappelijke impact. www.dgb.earth

 

Disclaimer:

Dit persbericht bevat geen (een uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het kopen of verkopen of anderszins verwerven van of inschrijven op aandelen in DGB Group NV en is geen advies of aanbeveling om al dan niet actie. Dit persbericht bevat uitspraken die kunnen worden opgevat als toekomstgerichte uitspraken, onder meer met betrekking tot de financiële positie van de DGB Groep, de behaalde resultaten en de onderneming(en) die zij runt. Toekomstgerichte verklaringen zijn alle verklaringen die geen betrekking hebben op historische feiten. Deze verklaringen zijn gebaseerd op informatie die momenteel beschikbaar is en op prognoses en schattingen gemaakt door het management van de DGB Groep. Hoewel de DGB Groep van mening is dat deze verklaringen zijn gebaseerd op redelijke veronderstellingen, kan zij niet garanderen dat de uiteindelijke resultaten niet wezenlijk zullen verschillen van die verklaringen die kunnen worden opgevat als toekomstgerichte verklaringen. Factoren die kunnen leiden tot, of bijdragen aan, verschillen in de huidige verwachtingen zijn onder meer: ​​ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, regelgeving, schommelingen van de beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken van regelgevende instanties, concurrentieverhoudingen en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die van invloed kunnen zijn op toekomstgerichte uitspraken of de feitelijke resultaten van DGB Groep worden besproken in het jaarverslag. De toekomstgerichte verklaringen in dit document gelden alleen op de datum van dit document. Behoudens enige wettelijke verplichting om dit te doen, aanvaardt de DGB Groep geen verplichting of verantwoordelijkheid om de toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken, ongeacht of deze betrekking hebben op nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Voordat u gaat..

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB Group's.

Read other articles

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

Laten we je leren kennen

Laten we het hebben over hoe we samen waarde kunnen creëren voor uw duurzaamheidstraject.